Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Skogen - Bergsområden pedagogisk planering åk 4 Sofia Skola

Skapad 2019-08-16 11:37 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Området skogen och bergsområden

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Kapitlet ska ge eleverna en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt- och djurliv. De ska lära sig vilka de vanligaste träslagen är i Sverige och något om livsvillkor och ekologiska samband i barrskog och lövskog. Eleverna ska få kännedom om hur djur klarar vintern och hur viktig skogen är för oss människor på många sätt. Eleverna ska

 


   

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Vi kommer arbeta med det här i ca 5 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera analysera och göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

- Hur djur och växter överlever vintern
- På vilket sätt skogen är viktig för oss människor
- Livet i skogen under olika årstider
- Hur naturen förändras med höjden
- Hur djur och växter anpassar sig för att klara livet på hög höjd
- Fakta om däggdjur

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat på eventuella prov eller läxförhör.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: