Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2019-08-16 12:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Musik
I ämnet musik ska du få sjunga och spela. Du kommer att få lära dig om olika instrument och vi kommer att prata om känslor och tankar som kan väckas när man lyssnar på olika sorters musik.

Innehåll

Genom musikundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att: 

 • sjunga och spela tillsammans med andra
 • sjunga några av våra vanligaste traditionella sånger, psalmer samt barnvisor
 • improvisera med rörelser, rytmer och toner
 • genom ord eller bild uttrycka de tankar och känslor som uppstår vid musiklyssning
 • använda rösten som instrument
 • spela på och känna till olika instrument
 • känna till hur olika instrument låter och ser ut
 • presentera, motivera och lyssna till andra elevers musikval
 • känna till musiksymboler, bilder och tecken

Förväntade kunskaper

 • Du är med när vi sjunger och spelar
 • Du kan på enkelt sätt beskriva, i ord eller bild, hur du känner när du hör olika sorters musik
 • Du kan känna igen några vanliga instrument från olika instrumentgrupper
 • Du kan klappa enkla rytmer

Bedömning

Formativ bedömning sker kontinuerligt under läsåret.

För att bedömning ska kunna ske behöver eleven visa sina förmågor genom att vara aktiv på lektionerna.

Tidsram

Vi arbetar med detta under årskurs 3, läsåret 2019/2020. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: