Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Breaking the Ice -- English 5

Skapad 2019-08-16 12:37 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Engelska
Under några veckor ska vi arbeta med diagnostiska uppgifter, texter i boken, och allmänna diskussioner för att lära känna varandra och för att komma igång med kursen.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Introduktion till kursen och till mitt arbetssätt och mina tankar om betyg och bedömning.

Träning av läsförståelse, hörförståelse, muntliga förmågor, skriftliga förmågor inom området presentera sig själv och andra.

Träning av tekniska kunskaper -- grammatik, uttal, ordförråd -- som bidrar till kvalitén in din kommunikation.

Varför?

 • Det är viktigt att jag vet vilka kunskaper du har i engelska. Därför gör vi ett diagnostiskt prov och jobbar med ett par texter som ska lämnas in.
 • Gruppen ska arbeta ihop väldigt mycket, under tre års tid! Det blir bra om vi lär känna varandra!

Hur?

 • Samtal/diskussioner av olika slag (med lärare; i par; i grupp)
 • Texter som vi läser och/eller lyssnar på
 • Du skriver ett diagnostiskt prov (läsförståelse, ordförråd, grammatik)
 • Du skriver och lämnar in två texter.

Bedömning?

Ingen bedömning i detta området. Det vill säga, du får feedback på ditt arbete, men inte några betyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
  Eng
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  Eng
 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  Eng
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: