Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1, Tal - Åk 7

Skapad 2019-08-16 13:09 i Långsjöskolan Norrtälje
Tal: Kap1 Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Tal är matematikens grund och används i alla olika arbetsområden och framförallt väldigt ofta i vardagslivet. Vi lär oss mer om hur vårt talsystem är uppbyggt och även några andra. Vi lär oss mer om att räkna med tal på olika vis.

Innehåll

Arbetsperiod: Vecka 34-39

Arbetssätt: 

*Genomgångar och diskussioner i helgrupp och i mindre grupper.

*Arbete i grupp med uppgifter, spel och andra aktiviteter.

*Arbete enskilt

Bedömning:

*Formativ bedömning görs med hjälp av Exit tickets, diagnos samt löpande under lektioner. 

*Summativ bedömning: Framförallt på det skrifltiga provet i vecka 39, men du kan även visa vad du kan både muntligt och skriftligt under lektionerna. 

Vad ska du kunna:

*Förstå olika talsystem

*Förstå vårt talsystem och siffrornas positioner

*Delbarhetsregler och faktorisera tal

*Räkna med de fyra räknesätten

*Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

*Avrunda tal

 

 

*Matematiska ord: tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, avrundning.

 

Sidor att kunna:

*Grön kurs s. 8-23.

 

*Lättare alternativ: Blå kurs s.30-39

 

Uppgifter

 • Ma - Skriftligt prov (med planering) - kapitel 1, tal

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik - Tal åk7

På väg att uppnå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Du behöver få träna mer på och visa upp dina kunskaper att förstå och använda matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Du behöver få träna mer på och visa upp dina kunskaper i att göra uträkningar med uppställning eller med huvudräkning, samt att kunna välja rätt metod.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Du behöver få träna mer på och visa upp dina kunskaper
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan redovisa dina lösningar så att de är möjliga att förstå. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan redovisa dina lösningar på ett ganska tydligt sätt. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du kan redovisa dina lösningar på ett tydligt sätt som är lätt att följa. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: