Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 9

Skapad 2019-08-16 13:18 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Att arbeta med tal är en kunskap som vi alla har nytta av. I detta område ska ni få uppleva fascinationen i tal och hur de kan användas och relatera till varandra!

Innehåll

Tid: V.34-39

Innehåll: 

 • Sortera tal i olika talmängder
 • Faktorisera tal
 • Räkna med negativa tal
 • Räkna med potenser
 • Arbeta med kvadrat tal och kvadratrötter
 • Använda sig av Pytagoras sats

Begrepp:

 • Talmängder
 • Naturliga tal
 • Hela tal
 • rationella tal
 • Irrationella tal
 • reella tal
 • primtal
 • sammansatta tal
 • primfaktorer
 • faktorträd
 • kvadrattal
 • kvadratrot
 • Pytagoras sats
 • katet
 • hypotenusa

Undervisning: 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, eget arbete och arbete i mindre grupper.

Bedömning:

Sker under lektioner och i ett avslutande prov.

Uppgifter

 • Planering

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Tal år 9

Rubrik 1

Påväg
kan grunder
kan mer
Kan mkt bra
Tal uppfattning
har koll på: Tals indelning Delbarhets regler Faktorisera tal potenser
Är osäker på tal och hur de fungerar
Kan på ett enkelsätt hantera tal i olika sammanhang
Kan hantera tal i olika sammanhang
kan med stor säkerhet hantera tal i olika sammanhang
Nagativa tal
Att kunna: addera subtrahera multiplicera division
Är osäker på vad negativa tal är och har svårt att kunna räkna med dem
Kan lösa enkla uppgifter med negativa tal i alla fyra räknesätten
Kan lösa uppgifter med negativa tal i alla fyra räknesätten
Kan lösa olika typer av uppgifter med negativa tal i alla fyra räknesätten
Kvadrat tal, Kavdrat rötter, Pythagoras sats
Att förstå och kunna använda sig av dessa
Är mkt osäker och har ännu inte kolla på vad kvadrat tal och kvadrat rötter är. Är mkt osäker på Pytagoras sats
- Känner till vad kvadrat roten och kvadrat tal är. Kan lösa någon enkel uppgift med dem Känner till Pytagoras sats
- Kan använda sig med storsäkerhet av kvadratrötter och kvadrat tal - Kan använda sig av Pytagoras sats
- Multiplicera och dividera med kvadratrötter - Att man kan använda sig av Pythagoras sats i olika typer av uppgifter
Problemlösning
kan lösa problem
Är mkt osäker i sin problemlösnings strategi
Kan lösa enkla problem med en relevant strategi
kan lösa olika typer av problem med en bra vald strategi
Kan lösa problem med olika typer av strategier som passar uppgifterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: