Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the Quest åk 4

Skapad 2019-08-16 13:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planering för kapitel 1 i läromedlet Join the quest åk 4.
Grundskola 4 Engelska
Fokus kommer att vara på: Lyssna och Läs: fabel, beskrivningar, dialoger och dikter om familj, vänner, husdjur, hobbies, skolans vardag, shopping och sysslor Tala och skriva: att kunna ställa frågor, presentationer, tala om klockan och shopping fraser Språket: personliga pronomen, verb i presens att vara Kultur: livet i engelsktalande länder och Sverige, skolans vardag i Storbritannien

Innehåll

Lärandemål

Språkinlärning:
• kunna se nyttan med att kunna ord, uttryck och satsmönster för att berätta om sig själv, familj, vänner, hem, husdjur, fritidsaktiviteter och inköp
• kunna känna igen och använda personliga pronomen – subjektsform
• kunna böja to be i presens och 3:e person -s på verb i presens
• kunna använda frågeorden
• använda olika hjälpmedel, däribland digitala resurser och ordböcker i den egna språkinlärningen

Muntlig kommunikation:
• kunna lyssna på, förstå och använda ett ordförråd som täcker olika kända ämnen
• kunna inleda, upprätthålla och avsluta samtal kopplade till kända situationer om sig själv, familj, vänner, hem, husdjur, fritidsaktiviteter, skola, inköp och veckopengar
• kunna använda artighetsfraser och ange priser, mängder och storlekar i anknyt- ning till inköp
• kunna fråga om klockan och ange rätt klockslag
• kunna hålla ett föredrag 

Skriftlig kommunikation:
• kunna förstå huvudinnehållet i texter om familjer, fritidsaktiviteter, svensk och brittisk skolvardag, inköp och veckopengar
• kunna använda grundläggande mönster för rättstavning, ordböjning, menings- och textbyggnad vid framställande av text
• kunna använda digitala verktyg och andra resurser för att hitta relevant infor- mation och skriva olika texter

Kultur, samhälle och litteratur:
• kunna delta i enkla dialoger och jämföra svensk och engelsk skolvardag

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande genom olika uppgifter, både muntliga (t.ex. i diskussioner och presentationer) och skriftliga (t.ex. brev och olika tester).

Undervisningens innehåll

I det här kapitlet kommer vi att bekanta oss med läromedlet Join the quest åk 4, både textbok, arbetsbok och webbappen. Eleverna kommer att träna olika basförmågor tala, skriva, förstå och läsa genom t.ex. diskussioner i helklass och mindre grupper, brevskrivande, olika grammatikövningar, lyssna på- och läsa texter m.m.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En

Matriser

En
Join the quest

Förstå och tolka talad engelska (hörförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.

Förstå och tolka skriven engelska (läsförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i skriven, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Tala

1
2
3
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Skriva

1
2
3
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kultur/Reflekterar över engelskans användningsområden

1
2
3
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: