Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-08-16 13:22 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
En planering för arbetsområdet Kroppen för åk.6
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om dina organ, sinnen, muskler, celler och du kommer få diskutera hur det är att komma in i puberteten och att bli vuxen.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du att få lära dig mer om din kropp. Du kommer att lära dig mer om dina organ, sinnen, muskler, celler, hur du kan ta hand om din kropp på bästa sätt och vad som hände när man kommer in i puberteten.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • Några av våra organ och hur de fungerar och samverkar med varandra.
 • Hur vår hälsa påverkas av sömn, motion och kost.
 • Matens väg genom kroppen.
 • Vad som är bra för kroppen och vad som är skadligt för kroppen. I form av doping, tobak, alkohol och narkotika.
 • Vad som händer i kroppen när vi kommer in i puberteten.
 • Du ska kunna planera, genomföra och dokumentera undersökningar.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Dokumentera dina uppdrag.
 • Vara aktiv i diskussioner och samtal.
 • Hur du genomför, resonerar och motiverar i dina skriftliga uppgifter.
 • Att på provet v. 43 beskriva vilka organ som finns i kroppen och hur de samverkar med varandra.

 

Undervisning:

 • Vi kommer att titta på film. 
 • Läsa olika slags texter och arbeta med olika arbetsblad och i arbetsboken. 
 • Göra olika undersökningar och göra dokumentationer.
 • Diskutera.
 • Göra värderingsövningar.
 • Vi kommer att ha ett skriftligt prov i v. 43. 

   

   

   

Uppgifter

 • Hur skaffar sig olika djur syre?

 • Hur gör olika djur för att få syre?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Fy Bi
Kroppen

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organ
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  A 6
Har inga kunskaper om kroppens organ. Har svårigheter att namnge och placera några organ samt hur de ser ut.
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några få av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
 • Bi  A 6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn, droger och hälsa. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn, droger och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn, droger och hälsa.
Samband i människokroppen
 • Bi  A 6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hälsa och sjukdom.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan hälsa och sjukdom.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan hälsa och sjukdom
Pubertet
 • Bi  A 6
Behöver stöd för att förklara vad som händer i kroppen i puberteten.
Kan på ett enkelt sätt resonera om vad som händer i kroppen i puberteten.
Kan på ett något utvecklat sätt resonera om vad som händer i kroppen under puberteten och relatera till samband i kroppen.
Kan på ett välutvecklat sätt resonera om vad som händer i kroppen under puberteten och relatera till samband i kroppen.
Källkritik
 • Bi  A 6
Har svårigheter att tolka olika slags texter.
Har grundläggande kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har mycket goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Dokumentation och planering av uppdrag
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Behöver stöd i att dokumentera och planera ett uppdrag eller underlag saknas.
Har grundläggande kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.
Har goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Har mycket goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Upptäckare
 • Bi  A 6
Behöver stöd att berätta om någon upptäckare och deras betydelse för människans levnadsvillkor idag.
Kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och betydelsen av den för människans levnadsvillkor.
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: