Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete vuxna lärande Kga.

Skapad 2019-08-16 13:23 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola
Gymnasiearbetet ingår i en yrkesexamen och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde. Det är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som är inriktat mot ett valt yrke inom ramen för examensmålen för ett nationellt yrkesprogram.

Innehåll

Mål

Målen för gymnasiearbetet är en del av examensmålen för att betona att gymnasiearbetet ska inriktas mot programmets karaktär. Examensmålen ska styra utbildningen inom ett yrkesprogram och därmed också gymnasiearbetets utformning och innehåll.

I samtliga examensmål för yrkesprogrammen framgår följande mål för gymnasiearbetet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Gymnasiearbetet kan genomföras parallellt med och även i samverkan med kurser. Det är dock ett fristående arbete som inte ska genomföras inom ramen för en eller flera kurser. 

I en yrkesexamen från vuxenutbildningen ingår ett godkänt gymnasiearbete, vilket anges med betyget E i examensbeviset. Av förordningen om vuxenutbildning framgår att arbetet ska göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Uppgifter

  • Mall för gymnasiearbete

  • Lathund för källhänvisningar

  • Exempel på gymnasiearbete (Skolverket)

  • Gymnasiearbete planering 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: