Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-08-16 13:37 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Engelska
Under läsåret kommer vi att arbeta med att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala. För att du ska klara av detta så bra som möjligt är det viktigt att du kan många ord. Ju fler ord du lär dig, desto bättre är det!

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Bedömning - läraren vet att du kan när du....

* förstår och kan följa instruktioner på engelska.

* förstår innehållet i de engelska texter som vi läser.

* förstår innehållet i de engelska berättelser och samtal som vi lyssnar på.

* kan skriva texter på engelska.

* kan uttrycka dig muntligt på engelska.

* känner till och kan berätta något om länder där man pratar engelska.

* använder dig av någon strategi för att förbättra din kommunikation i tal och skrift.

* kan använda en ordlista för att översätta ord från svenska till engelska eller tvärtom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
ENGELSKA

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Engelska språket
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd redogöra för några länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du kan redogöra för de länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet och kan en del om de länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet vilka länder och vilken kultur länder med engelska som sitt huvudspråk har.
Engelskt tal
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå instruktioner på enkel engelska.
Du kan förstå det mesta i instruktioner på enkel engelska.
Du kan förstå och följa instruktioner på enkel engelska.
Du förstår och följer, utan några problem, instruktioner på engelska.
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå det mesta av innehållet i hörövningar på enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i hörövningar på enkel engelska. Du kan besvara ungefär hälften av de frågor du får.
Du kan förstå innehållet i hörövningar på enkel engelska. Du kan besvara ungefär tre fjärdedelar av de frågor du får.
Du förstår innehållet i hörövningar på engelska. Du kan besvara i stort sett alla frågor du får.
Sång
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå innehållet i enkla engelska sånger.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla engelska sånger.
Du kan förstå enkla engelska sånger, samt sjunga med.
Du förstår innehållet i engelska sånger och sjunger med.
Läsförståelse
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå innehållet i engelska texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla engelska texter.
Du förstår innehållet i engelska texter.
Du förstår innehållet och uppfattar detaljer i engelska texter.
Ordförråd
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå nya engelska ord.
Du kan lära dig, och förstå, minst 10 nya ord i veckan.
Du kan lära dig, och förstå, minst 15 nya ord i veckan.
Du kan lära dig, och förstå, mer än 20 nya ord i veckan.
Ordförståelse
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd använda en svensk/engelsk ordlista.
Du kan med hjälp av en ordlista ta reda på vad ett engelskt ord betyder.
Du kan med hjälp av en ordlista ta reda på vad ett ord betyder på engelska respektive svenska.
Du använder ordlista för att söka efter ords betydelse, stavning och böjningsformer.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd skriva texter på enkel engelska.
Du kan skriva texter på enkel engelska.
Du kan skriva och uttrycka dig på ett tydligt sätt när du skriver engelska texter.
Du kan skriva och uttrycka dig på ett mycket tydligt sätt när du skriver engelska texter.
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd formulera dig på engelska.
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt sätt.
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt och tydligt sätt.
Du formulera dig i engelska på ett enkelt, tydligt och sammanhängande sätt.
Redogöra
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd redogöra för ett innehåll på engelska.
Du kan redogöra för ett innehåll på engelska.
Du kan redogöra och kommentera ett innehåll på engelska.
Du redogör och kommenterar ett innehåll på engelska på ett detaljerat sätt.
Strategier
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd använda strategier för att göra dig förstådd.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd.
Du kan använda olika strategier för att göra dig förstådd.
Du använder och väljer strategier utifrån situation.
Språkbruk
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd anpassa språket.
Du kan anpassa språket så att det blir begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan anpassa språket så att det blir tydligt med ord, fraser och meningar.
Du anpassar språket utifrån syfte, mottagare och situation.
Grammatik
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå lite utav den engelska grammatiken.
Du förstår och kan använda en del engelsk grammatik.
Du förstår och använder engelsk grammatik på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och använder engelsk grammatik på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: