Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v. 34-43 år 6

Skapad 2019-08-16 13:48 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska träna på att ha boksamtal genom att läsa boken "Den svarta handsken" tillsammans och diskutera läsförståelsefrågor i små grupper. Vi tränar på att göra muntliga redovisningar genom att titta på UR-serien "Tungan rätt i mun" och göra uppgifter till.

Innehåll

TALA

Läsförståelse och bokdiskussioner

Vi läser delar ur boken "Den svarta handsken" gemensamt eller enskilt och sedan sitter vi i små grupper och diskuterar olika läsförståelsefrågor. I grupperna övar vi på att ställa frågor till varandra och hjälper varandra så att alla får komma till tals.

Muntlig redovisning

Vi tittar på tv-serien "Tungan rätt i mun" från UR, och den handlar om retorik (talekonst) och hur man uttrycker sig och att gester och kroppsspråk också påverkar ett muntligt framförande.

Vi gör övningar och diskussioner kopplade till de olika avsnitten i serien. Det blir träning i att uttrycka sig med kroppen, rösten och orden.

Vi förbereder, gör minneslappar eller tankekartor, tränar och genomför muntliga redovisningar i små grupper, men även i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: