Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-16 14:00 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

 

Hur gör vi?

       Hitta alternativa sätt för de små barnen att göra egna val (ex. klossar)

       Spela teater för barnen och sedan prata om vad som hände

       Arbeta med känslor

Hur blev det?

  • Barnen har fått inspiritation till sin lek när vi spelat teater.
  • •   Närvarotavlan-viktig för barnen då de kännt sig sedda, delaktiga och viktiga.

 

Utvärdering ht19/vt20

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

 

ANALYS

Vad har varit särskilt framgångsrikt? Sagoberättande i form av teater. Ex. Kotten sitter ensam i sitt kök, Vera i skogen, Sagan om den lilla gumman, Vad har vi lyckats bra med? Lyckats fånga deras intresse och nyfikenhet och reflektera genom lyssnandet.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? Rutiner, samma förhållningssätt, kontinuitet.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Inskolningen som vi fokuserat på under lång tid har gjort att vi tappat vissa bitar.

 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

Är vi på rätt väg? Barnen sätter upp sitt kort på tavlan när de ropas upp i samlingen, de väljer själva om de vill sätta upp det. Barnen försöker och visar hur de känner i olika situationer. De väljer samlingsinnehåll, de väljer vår färglåda där de får ta olika föremål i lådan.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Vi skall bevara barnens delaktighet och valmöjlighet i en demokratisk miljö för att nå målet.

 

Vi pedagoger behöver vara lyhörda och intresserade av barnen  för att höra deras intressen och önskemål.

 

Var är vi?

Barnen har lärt sig att uttrycka vad de vill göra och hur de känner sig.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: