Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologins grunder år 7 - "Livets myller, uppkomst och utveckling"

Skapad 2019-08-16 14:07 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Biologi
Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara växternas och djurens liv.

Innehåll

Livets myller, Ekologi och Evolution

Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara växternas och djurens liv. 

 

Målet med undervisningen är att...Se hela bilden

 • Du känner till grunddragen i livets utveckling.

 • Du känner till vad som är en levande organism.

 • Har kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar.

 • Utvecklar kunskap om indelning av olika djurgrupper från urdjur till ryggradsdjur

 • Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning och förstår att solljus och vatten är en viktig del för allt liv på jorden.

 • Du har kännedom om några av naturens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska termer.

 • Kan ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem.

 • Du har kunskap om olika kretslopp i naturen

 

  Du kommer utveckla förmågan:

·         att lyssna, förklara och diskutera

·         att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier

·         att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv

 

Så här ska vi arbeta...

Det här kommer du få undervisning om:

 

 • Liv  (s.16 - 17 + ant.)

 • Jämföra de tre cellerna (bakterie-, växt- och djurcell) till både utseende och funktion (ant.)

 • Arbete om två vetenskapsmän (s. 18 - 25)

 • Bakterier/arkeer (s. 28 - 32 + ant.)

 • Djurgruppering (s. 34 - 68 och arbete med stencilen)

 • Växter, fotosyntes kontra cellandning (s. 74 - 77 + 84 - 87 + 104 - 106 + ppt)

 • Ekosystem - kretslopp (s. 100 - 103 + 107 - 109 + 110 - 111 + 114)

 • Näringsvävar och näringspyramid (s. 112-113)

 • Jordens och livets utveckling (s. 354 - 362)

 • Bevis för livets historia (s. 363 - 365)

 • Evolutionsteorin, naturliga urvalet, genetisk variation, livets uppkomst och följder (s. 376 - 372)

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Följer, förstår och deltar i naturvetenskapliga samtal och diskussioner

 • Uttrycker tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller från Biologin.

 • Dra slutsatser utifrån naturvetenskaplig fakta.

 

 

Bedömningsform

 • Uppgiften om två vetenskapsman

 • Uppgiften om näriingsväv och näringspyramid

 • Muntliga diskussioner

 • Läxförhör/ Prov (vecka 38, fredag 20 september)

 

 

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 1. Vet vad som menas med ordet biologi (s.14)

 

 1. Vet vad som symboliserar ett liv (s. 14-17 + ant.)

 

 1. Har insikt i hur organismernas stamträd är uppbyggt (stencil)

 

 1. Kan förklara varför Darwin och Linné är två viktiga vetenskapsmän och hur deras upptäckter har påverkat oss idag (s. 18-24 + egna anteckningar)

 

 1. Översiktligt kan berätta hur art, släkte och familj hör ihop (s. 20)

 

 1. Känner till vad en hybrid är samt kunna ge exempel på en sådan (s. 21)

 

 1. Kan likheter och skillnader i tre typer av celler samt hur de är uppbyggda och fungerar (ant)

 

 1. Resonerar om goda och onda bakterier (sid. 28-31)

 

 1. Känner till att alla djur är sorterade i två stora grupper: ryggradsdjur och ryggradslösa djur samt i olika djurgrupper (uppgift i classroom)

 

 1. Känner till 5 djur som är ryggradslösa och 5 djur som har ryggrad samt veta två viktiga fakta om den djurgrupp som djuret tillhör

 

 1. Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning samt förstår att solljus, koldioxid och vatten är en viktig del för allt liv på jorden (s. 75-77 + 104-105 + ant)

 

 1. Kunna förklara vad ett ekosystem, näringskedja, näringsväv och näringspyramid är samt kunna ge exempel på dessa. (s. 110-114 + ant)

 

 1. Känna till olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer (s. 100-103 + ant)

 

 1. Kunna beskriva 1 av följande kretslopp (ett av vattnets, kolets och närsalternas kretslopp) (s. 105-109 + ant)

 

För högre betyg ska du:

 • Förklara fotosyntesen och cellandningen med reaktionsformel.

 • Redogöra för samverkan i ett ekosystem 

 • Resonera i längre resonemangskedjor (nyanserat), där du använder dig av relevanta begrepp (t.ex. hybrid, mutation, fotosyntes) och modeller (t.ex. näringsväv). Här ska du kunna tänka självständigt och dra välutvecklade slutsatser.

 • Förklara och visa på samband inom evolutionsteorin och processer såsom fotosyntes-cellandning.

 

Utvärdering

 

När vi haft vårt bedömningstillfälle kommer du att få göra en utvärdering över din arbetsinsats, vad du lärt dig samt över den undervisning du fått. Du kommer få olika frågeställningar som du kommer utgå ifrån.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: