👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du & vi.

Skapad 2019-08-16 14:10 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi arbetar med jag/gruppkänsla. En viktig grundsten i utvecklingen är att alla barn ska få känna trygghet, både i sig själv och i sitt sammanhang. Vi vill aktivt jobba med allas lika värde och tryggheten att få vara sig själv och att bli en bra kompis.

Innehåll

Nuläge

Under hösten kommer vi att skola in sju nya 1-åringar och därför är det viktigt att vi skapar en trygghet för barnen och stärka jag- och gruppkänslan.

Barnen på Röda är i åldern 1-2,5 år.

 

Mål

 • Varje barn ska känna sig trygg i sig själv och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Vi vill att alla ska känna samhörighet i hela och den delade gruppen.
 • Hitta våra rutiner och känna oss trygga på förskolan.

 

Syfte

Vårt syfte med projektet är att uppnå våra strävans mål enligt läroplanen för att ge barnen en trygg och stimulerande vardag på förskolan. För att stärka identitetsutvecklingen, där lek, lärande och omsorg integreras i den pedagogiska verksamheten. Att utveckla jaget samt att vara en tillgång i gruppen och att respektera och kommunicera med varandra. 

 

Genomförande

Skapa rutiner för att ge trygghet.

Dela in dem i grupper med färre antal barn och därmed lättare få möjlighet att hjälpa dem i deras sociala kompetens.

Arbeta med jaget och gruppen. Samspel,hänsyn och respekt.

Vi ska arbeta med normer och värden.

Högläsning av böcker ( i pappersform och i ugglo) med värdegrundsinnehåll, Kanin och igelkott, som vi sedan reflekterar tillsammans med barnen.

Lyfta ur fyra värdegrundsord och arbeta djupare med dessa. Ord och fraser som vi kommer att arbeta med är tillsammans, säga stopp, dela med sig/fråga och hjälpa.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer kontinuerligt följa upp och dokumentera under projektets gång. Det kommer att dokumenteras genom film, bild och observationer. Vi gör detta för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. Alla i arbetslaget har ansvar för att dokumentationen utförs. Dokumentationen behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten.

 

Ansvar

Alla på avdelningen har ansvar för projektet.

 

Uppföljning

Vi gör en kontinuerlig uppföljning under projektets gång. När vi följer upp projektet så ser vi hur vi kan gå vidare och ge barnen nya utmaningar. Reflekterar och vidareutvecklar planeringen tillsammans med barnen genom våra digitala verktyg.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18