Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år 6

Skapad 2019-08-16 14:31 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 6 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

I det här arbetet kommer du att få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1721. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folk levde.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att lära oss om hur Sverige under 1600-talet blev en stormakt kring Östersjön samt den tidens viktiga händelser och personer. Vi kommer att lära oss hur det var att leva under den svenska Stormaktstiden. Vi kommer även att träna oss på att använda och granska historiska källor samt lära oss olika begrepp som är användbara för oss.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • Redogöra för händelser och personer under Stormaktstiden
 • Beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde under Stormaktstiden jämfört med idag

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Visa dina kunskaper genom samtal under lektionerna
 • Genomföra dina arbetsuppgifter
 • Söka och värdera fakta, sammanställa och skriva faktatexter
 • Besvara frågorna i det avslutande provet

Undervisning:

 • Vi kommer att se på och samtala om bilder, läsa texter och svara på frågor, ha genomgångar, se filmer om hur det var att leva i Sverige under Stormaktstiden.
 • Du kommer att få föra anteckningar under filmerna.
 • Vi kommer att göra jämförelser mellan levnadsvillkoren för de olika samhällsgrupperna som adel, präster, borgare och bönder. Vi undersöker också hur det var att vara man, kvinna och barn under denna tid.
 • Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal under lektionerna, och på ett prov när vi avslutar arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: