Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen runt oss

Skapad 2019-08-16 14:32 i Söderås skola Rättvik
Ett tema där du övar dina färdigheter att beskriva och sortera. Du får undersöka skogen på olika sätt och utveckla din förmåga att se sambanden i skogen.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Skogen är en plats att trivas i. Du får träna upp dina förmågor att iaktta, beskriva och sortera. Du får göra undersökningar och träna dig på att se sambanden i naturen. Vi pratar också om teknik i samband med skogsbruk och industri.

Innehåll

Kursplanens syfte

Under början på höstterminen ska vi undersöka naturen och öva upp våran förmåga att förstå och förklara några samband i naturen.

Eleven ska kunna

Du ska kunna beskriva t ex ett löv, lite bark eller en kotte med detaljer så att andra kan förstå och känna igen. 

Du ska kunna använda några begrepp som hör till trädet; stam, rot, gren, blad, kvist, krona.

Du ska kunna namnen på några trädslag.

Du ska kunna använda några av begreppen; växt, växtätare, rovdjur och nedbrytare.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du får arbeta ute ungefär hälften av tiden. Ute gör vi undersökningar och övningar runtom skolan. Inomhus diskuterar vi, läser faktatexter, ser på film och antecknar nya kunskaper.

Bedömning/Dokumentation

I våra övningar bedömer vi hela tiden hur du lär dig mer och vi pratar om dina kunskaper. I slutet av vårt tema får du muntligt och i bild redovisa det du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk
Skogen

Förmåga att beskriva
Du förklarar enkelt hur något ser ut.
Du förklarar hur något ser ut och du kan använda några detaljer i din beskrivning.
Du beskriver noga och kan använda många detaljer i din beskrivning.
Förmåga att sortera
Du kan sortera olika föremål utifrån hur de ser ut.
Du kan sortera olika föremål utifrån hur de ser ut och du kan förklara hur du tänker.
Du kan sortera på flera olika sätt och du kan förklara hur du tänker.
Att använda begrepp
Du kan använda något av begreppen stam, rot, gren, blad, kvist, krona på ett riktigt sätt.
Du kan använda flera av begreppen stam, rot, gren, blad, kvist, krona på ett riktigt sätt.
Du använder med stor säkerhet begreppen stam, rot, gren, blad, kvist, krona på ett riktigt sätt.
Att använda begrepp
Du kan använda något av begreppen näringskedja, växt, växtätare, rovdjur och nedbrytare på ett riktigt sätt.
Du kan använda flera av begreppen näringskedja, växt, växtätare, rovdjur och nedbrytare på ett riktigt sätt.
Du använder med säkerhet begreppen näringskedja, växt, växtätare, rovdjur och nedbrytare på ett riktigt sätt.
Att se och förklara samband
Du känner till något samband i naturen. ex: näringskedjor, nedbrytning, årets cykel, trädets liv- lövfällning-knoppar, utbyte av gaserna syre och koldioixd eller annat samband
Du känner till något samband i naturen och kan förklara detta.
Du känner till flera samband i naturen och kan förklara dessa.
Att känna igen och artbestämma
Du känner igen och kan namnet på något trädslag.
Du känner igen och kan namnet på några trädslag.
Du känner igen och kan namnet på många trädslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: