Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIV - naturens uppbyggnad och funktion

Skapad 2019-08-16 14:34 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 6 Biologi
Nature doesn't need people - People need nature

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Biologi - läran om livet.

Det är viktigt att få förståelse för hur allt i naturen hänger ihop. Naturen är fantastisk på så många olika sätt! Vi kikar närmare på vad som kännetecknar levande ting, organismer, och hur växter och djur är uppbyggda. Många naturliga processer som är livsviktiga för både naturen själv, men också för oss människor. 

Områden och begrepp som vi kommer arbeta med:

 • Vad är liv?
 • Organismer.
 • Celler.
 • Växter och djur.
 • Gruppering och klassificering.
 • Artkunskap.
 • Kretslopp.
 • Pollinering och fortplantning.
 • Fotosyntes och cellandning/förbränning.
 • Undersökningar. 
 • Ekosystem.
 • Näringskedjor och näringsvävar.
 • Evolutionen.
 • Kända vetenskapsmän, bland annat Carl von Linné och Darwin. 
 • Människans påverkan på naturen. 

Vi kollar närmare på hur allt i naturen har ett samband. Målet med biologi-området är få förståelse för att allt i naturen har en viktig roll och måste finnas för att alla andra ska kunna leva och fungera. 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under höstterminens första del, cirka 10 veckor, arbetar vi med biologi. Område: LIV - naturens uppbyggnad och funktion.

 • Först kommer vi utgå i från vad som kännetecknar allt levande och jobba mycket med diskussioner och undersökningar, varvat med teori och filmer, för att lära oss mer om organismer och olika celler.
 • Vi repeterar fotosyntesen och cellandning/förbränning.
 • Vi arbetar med olika kretslopp och får förståelse för hur allt i naturen hänger ihop. 
 • Vi tittar sedan ur ett historiskt perspektiv, hur olika djur och växter delats in i olika grupper utifrån deras egenskaper.
 • Genom grupparbete ska vi djupdyka i olika växt- och djurgrupper och kika närmare på vanligt förekommande arter. Vi letar ny kunskap i läroböcker och på internet och diskuterar källkritik. De kunskaper vi tar till oss ska vi dela med oss av till varandra i muntliga redovisningar för klassen.
 • Vi repeterar det viktigaste vi lärt oss hittills och har prov på det vi lärt oss.
 • Arbetet fortsätter sedan med att se hur olika växter och djur har utvecklats och anpassat sig till olika livsmiljöer. Vi ser på naturfilmer och alla får göra en enskild inspelning där man berättar om hur en viss växt eller ett djur har anpassat sig till en speciell livsmiljö för att överleva. 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du bedöms utifrån din förmåga att:

 • Delta i diskussioner och delge dina kunskaper eller frågor. 
 • Förklara hur fotosyntes och cellandning/förbränning fungerar.
 • Leta reda på relevant fakta och förmedla den till dina klasskamrater. 
 • Beskriva begreppen organism, fortplantning, pollinering, ekosystem, kretslopp och evolution.
 • Förklara hur olika organismer anpassat sig till olika livsmiljöer. 
 • Planera, genomföra och dokumentera dina undersökningar. 
 • Ge exempel på hur människor påverkar naturen. 
 • Känna till historiska vetenskapsmän inom biologin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: