Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2019-08-16 14:46 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Planering för matematik år 1
Grundskola 1 Matematik
Vi tränar på att skriva och att räkna. Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna och vi lyssnar på varandras tankar och idéer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Taluppfattning och användning av tal i området 0-12
 • Addition och subtraktion i området 0-12 utan tiotalsövergång.
 • Addera och subtrahera med tre termer inom talområdet 0-12.
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Arbeta med diagram och pengar.
 • Lära mig olika begrepp

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att delta aktivt på lektionerna med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd.
 
Undervisning och arbetsformer
 • Vi kommer att jobba i matematikboken och laborera med konkret material.
 • Vi kommer också att arbeta i Ipaden med olika övningar. 
 • Vi arbetar enskilt, i par och gruppvis för att lösa uppgifter tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: