Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-16 15:15 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Kristendomen tågar in i Norden och gör att vi lämnar vikingatiden bakom oss. Istället går vi rakt in i medeltiden, med alla samhällsförändringar, läskiga sjukdomar, kungar och drottningar.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • veta hur vi kan veta någonting om medeltiden idag
 • förstå vad det innebar att människor delades upp i frälse och ofrälse
 • veta vilken betydelse kyrkan hade för människor under medeltiden och hur det gick till när Sverige blev kristet
 • först varför medeltiden började
 • känna till vad kungen gjorde för att öka sin makt
 • veta vilka spår det finns kvar av medeltiden idag
 • känna till hur bilden av riddare används idag
 • veta vad digerdöden var för något och hur den påverkade världen

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i boken Upptäck
 • titta på film
 • lyssna på podd
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • eget arbete
 • grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Med stöttning
Enkel
Utvecklar
Utvecklar väl
Historisk referensram och kronologisk överblick
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna resonera kring orsaker och konsekvenser av digerdöden.
Du kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av digerdöden.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av digerdöden.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av digerdöden.
Historisk referensram och kronologisk överblick
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna resonera kring orsaker och konsekvenser av Engelbrektsupproren.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring orsaker och konsekvenser av Engelbrektsupproren.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring orsaker och konsekvenser av Engelbrektsupproren.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera kring orsaker och konsekvenser av Engelbrektsupproren.
Historisk referensram och kronologisk överblick
Du behöver hjälp och stöttning för att kunna beskriva hur kyrkans makt påverkade människor och deras levnadsvillkor.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur kyrkans makt påverkade människorna och deras levnadsvillkor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur kyrkans makt påverkade människorna och deras levnadsvillkor.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva hur kyrkans makt påverkade människorna och deras levnadsvillkor.
Historiska källor
Du behöver hjälp och stöttning med att förstå vad en historisk källa och en tolkning är.
Du visar på ett enkelt sätt att du förstått vad som är en historisk källa och vad som är tolkning. Detta gör du genom att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån olika historiska källor.
Du visar på ett utvecklat sätt att du förstått vad som är en historisk källa och vad som är tolkning. Detta gör du genom att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån olika historiska källor.
Du visar på ett väl utvecklat sätt att du förstått vad som är en historisk källa och vad som är tolkning. Detta gör du genom att dra väl utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån olika historiska källor.
Historiebruk
Du behöver hjälp och stöttning med att resonera om varför riddaren har blivit en symbol för medeltiden och jämföra den med tolkningen av riddarens verkliga roll.
Du kan på ett enkelt sätt resonera om varför riddaren har blivit en symbol för medeltiden och jämföra den med tolkningen av riddarens verkliga roll.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om varför riddaren har blivit en symbol för medeltiden och jämföra den med tolkningen av riddarens verkliga roll.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera om varför riddaren har blivit en symbol för medeltiden och jämföra den med tolkningen av riddarens verkliga roll.
Historiebruk
Du behöver hjälp och stöttning med att resonera kring varför vi den bild vi har av Engelbrekt, trots att den kanske inte stämmer så bra med historiske Engelbrekt.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring varför vi har den bild vi har av Engelbrekt, trots att den kanske inte stämmer så bra med den historiske Engelbrekt.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring varför vi har den bild vi har av Engelbrekt, trots att den kanske inte stämmer så bra med den historiske Engelbrekt.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera kring varför vi har den bild vi har av Engelbrekt, trots att den kanske inte stämmer så bra med den historiske Engelbrekt.
Historiska begrepp
Du behöver hjälp och stöttning med att använda dig av begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt använda dig av begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt använda dig av begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och medeltiden.
Du kan på ett väl utvecklat sätt använda dig av begreppen likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning och medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: