Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett varv runt solen

Skapad 2019-08-16 15:18 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Tillverkning av en årsbok under hela årskurs 1.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider och traditioner. Du ska också lära dig om hur ljuset förändras under året och vikten av att tänka på detta i olika trafiksituationer. Vi kommer också att tala om barns rättigheter och skyldigheter.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

 • lärarledda genomgångar
 • undersökningar
 • laborationer
 • film
 • diskussioner
 • få uttrycka dig i bild och form
 • skriva fakta

Detta kommer att bedömas

Du ska kunna;

 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • berätta om något djurs och växts livscykel
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller.
 • förstå att dagarna blir kortare på hösten och längre på våren.
 • känna till något om barns rättigheter och skyldigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: