Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning/samtal

Skapad 2019-08-16 15:46 i Simrislundsskolan Simrishamn
Du ska göra en muntlig presentation för klassen samt öva att diskutera i grupp och leda en diskussion.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med muntliga presentationer för publik och att samtala i grupp.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

redovisa ett ämne för en grupp.

ha en tydlig inledning och avslutning på din redovisning.

använda dig av bildstöd/rekvisita vid redovisningen.

Undervisning

Vi kommer att jobba med olika övningar individuellt och i mindre grupper. Du kommer att få öva dig att diskutera ett ämne samt att leda en diskussion. Du kommer att få undervisning i hur man bygger upp en redovisning.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Genomföra en muntlig presentation där du visar att du kan använda stödord, redovisa ett specifikt ämne och presentera det för en publik.

Deltagande i samtal i mindre grupp där olika ämnen tas upp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma era samtal/presentationer enligt nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
    Sv  4-6
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
    Sv  4-6
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
    Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska redogörelse och samtal

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Uttrycksförmåga
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som **till viss del** upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **relativt väl**.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet **väl**.
Tala
.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** inledning, innehåll och avslutning och **viss anpassning** till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl fungerande** inledning, innehåll och avslutning och **relativt god anpassning** till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl fungerande** inledning, innehåll och avslutning och **god anpassning** till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: