Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från topp till tå: Kroppen - åk 6

Skapad 2019-08-17 08:11 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med människokroppens delar och dess funktioner.
Grundskola 6 Svenska Fysik Idrott och hälsa Kemi Biologi
Vår kropp är verkligen fantastiskt ! Men hur hänger allt ihop ? Vi kommer att lära oss hur våran kropp fungerar och hur olika delar av våran kropp samarbetar.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring kroppen är att du ska utveckla förmågan att

 • urskilja kroppens olika delar och dess funktioner ,för att utveckla en större förståelse för hur din kropp fungerar och förändras. 
 • se olika samband i kroppen och hur vissa delar samverkar.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • beskriva och placera ut några delar av våran kropp
 • förstå kroppens olika delar och hur de fungerar
 • samtala kring olika funktioner i vår kropp och hur vissa delar samverkar.
 • arbeta självständigt  och tillsammans med andra

Hur ska det bedömas:

 • fortlöpande under lektionstid
 • kunna redovisa och diskutera sina kunskaper i grupp 
 • i skriftlig form beskriva samband i kroppen

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Samtala i expertgrupper och i helklass
 • Läsa, söka och skriva fakta 
 • Se filmer
 • Göra undersökningar och experiment 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: