Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6 HT

Skapad 2019-08-17 08:35 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 6 Engelska
Det engelska språket finns runt om oss idag, därför är det viktigt att bemästra det! Vårt fokus denna termin är att utveckla vår förmåga kring att prata engelska. Under höstterminen kommer vi att genomföra ett muntligt nationellt prov i engelska med fokus på talet. Vi kommer också att arbeta med gamla nationella för att förbereda oss inför vårens nationella prov (läsa och skriva).

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda dig av nya ord i olika situationer
 • använda andra strategier när orden inte räcker till
 • samtala och diskutera kring vardagsnära ämnen på engelska
 • skriva olika typer av texter på engelska.
 • använda strategier för att hålla ett samtal igång
 • använda strategier för att förstå engelska i tal och skrift 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 • hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift.
 • hur du använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • hur du kan använda dig av nya ord
 • din förmåga att tala, skriva, lyssna samt förstå lästa texter på engelska.

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • lyssna, läsa och tolka olika engelska texter tillsammans och enskilt.
 • skriva olika sorters texter på engelska 
 • prata om vardagsnära ämnen för eleverna
 • arbeta med micro-lessons ( små korta övningar varje lektion där eleverna pratar med varandra )
 • kolla på filmer
 • spela spel och leka lekar på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: