Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 ht

Skapad 2019-08-17 13:50 i Frennarps byskola Halmstad
Vi arbetar med att skapa bilder av olika material.
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Innehåll

Bild

Genomförande:

Bildskapande med olika tekniker och material.

Arbeta med  färglära.

Skapa bilder ur olika perspektiv.

Arbeta med hur man bygger upp en bild med färg, form, linje, yta, för och bakgrund.

Fotografera med Ipad , redigera bilder och överföra dem till olika program.

Diskutera , utvärdera och berätta om egna och andras bilder.

 

Bedömning

Bedömningen görs flera gånger per termin.

Du ska kunna rita och måla bilder som passar ihop och förstärker ett sammanhang t.ex. en text. Du blir bedömd genom självvärdering och kamratrespons.

Du ska kunna beskriva en bild och använda rätt begrepp när du gör det.

Du kommer skriftligt få visa att du kan enkel färglära.

För att visa att du når målen ska du:

 • Visa en bild som tydligt visar ett budskap. Det kan vara en bild till en text du skriver eller en bild som på något sätt visar ett tydligt budskap.
 • Du ska skriftligt eller muntligt förklara vilka färger som är grundfärger. Du ska veta vilken färg som bildas om man t.ex. blandar röd och blå.
 • Du använder dig av olika tekniker och material.
 • Du kan muntligt eller skriftligt beskriva en bild och använder då korrekta begrepp.

 

 Begrepp:

Grundfärg, akvarell, oljepastell, vattenfärg, pensel, färglära, förgrund, bakgrund, linje, material, kol, djup, grodperspektiv, fågelperspektiv, närbild, helbild

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Framställa bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det en personligt prägel.
Metod, teknik och material
Metod, teknik och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du kan hantera några material och tekniker, men behöver stöd i arbetet.
Du kan hantera flera material, tekniker och nya bildbegrepp men behöver visst stöd.
Du kan hantera flera material, tekniker och nya bildbegrepp på ett säkert och självständigt sätt.
Kommunicera med bilder
Kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Du ritar och målar bilder som till en viss del visar vad du vill berätta. Du behöver stöd för att förklara budskapet för andra.
Du kan rita och måla bilder som visar vad du vill berätta. När du förklarar förstår andra budskapet.
Du kan rita och måla bilder som tydligt och nyanserat visar vad du vill berätta. Budskapet är tydligt för andra.
Fotografering
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av dataprogram och appar.
Jag kan ta fotografier med Ipad
Jag kan ta fotografier med Ipad och med stöd föra över fotografierna med hjälp av appar.
Jag kan med säkerhet ta fotografier med hjälp av ipad och föra över bilderna med hjälp av appar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: