Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2 ht

Skapad 2019-08-17 14:25 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik? Vad är en mekanism? Vad menas med länk och led?

Innehåll

Teknik

Genomförande:

Vi arbetar laborativt: undersökningar och konstruktionsarbete

Samarbete med Komtek

Film

Faktatexter

Enskilt arbete och arbete i hemgrupper och andra gruppkonstellationer

Programmering i appar

Bedömning

För att visa att du når målen ska du:

 • Du, enskilt eller i grupp, rita och skriva hur ett föremål utvecklats under tid.
 • Dokumentera dina konstruktioner med bilder eller skisser.
 • Använda tekniska ord och begrepp
 • Berätta om hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.

 

Begrepp:

Länk, led, hävstång, namn på olika verktyg, inmatning, utmatning, lagring av information, tangenter, skärm, hårddisk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik

Tekniska lösningar

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
Du kan undersöka några vanliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbygga och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmåga att använda begrepp
Du kan med hjälp av ledande frågor använda ord och begrepp.
Du använder oftast ord och begrepp i rätt sammanhang.
Du använder ord och begrepp i rätt sammanhang.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Förmåga att dokumentera
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet i form av skisser, bilder och fysiska modeller.
Du kan göra enkla och tydliga dokumentationer av arbetet i form av skisser, bilder och fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmåga att analysera
Du känner till några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: