👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa HT-19 åk. 4

Skapad 2019-08-17 15:34 i Bjäre skola Båstad
V.34-43
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Människokroppen är byggd för rörelse och därför mår vi extra bra av att röra på oss. För att må som bäst behöver vi vara i rörelse under minst 60 minuter varje dag. Under det här arbetsområdet kommer vi träna motoriska rörelser och prata om hur olika fysiska aktiviteter påverkar vår hälsa.

Innehåll

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att:

 • Träna oss på att genomföra olika aktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger
 • Åka till Malenbadet och träna simning
 • Göra olika övningar (lekar, spel) där vi tränar på att lära känna våra kroppars fysiska förmåga
 • Samtala kring hur olika aktiviteter påverkar vår hälsa på olika sätt
 • Samtala om hur vi kan förebygga skador som är förknippade med fysiskt aktivitet
 • Prata kring begreppen: Uppvärmning, Håll, Stukning/Vrickning, Skavsår, Stretching, Nedvarvning, Kondition, Fysisk aktivitet och Puls

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger
 • Samtala om hur man kan förebygga skador som är förknippade med fysisk aktivitet
 • Samtala om hur fysiska aktiviteter kan påverka vår hälsa på olika sätt
 • Att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta på lektioner och i gemensamma diskussioner
 • Vara med på Malenbadet och simma
 • Göra din teoretiska slutuppgift. Uppgiften kommer handla om hur väl du kan samtala om skadeförebyggande tänk samt hur väl du kan samtala kring hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa på olika sätt

 

 

Tidsplan:

v.34   Simning på Malenbadet

v.35:  pass 1: Löpträning utomhus. Vi lär känna våra kroppar genom att mäta puls och diskutera hur och var i kroppen det känns.
         pass 2:Löpträning utomhus. 

v.36: pass 1: Intervallträning. Vi lär känna våra kroppar genom att mäta puls och diskutera hur och var i kroppen det känns. 
       pass 2: Pulshöjande lekar med motorisk inriktning

v.37: pass 1: Cirkelbana med motoriska övningar. Vi lär känna våra kroppar genom att mäta puls och diskutera hur och var i kroppen
        det känns. 
        pass 2: Vi sammanfattar våra diskussioner med hjälp av olika begrepp inom arbetsområdet. Lekar

v.38: pass 1: Friidrott 
        pass 2: Friidrott      

v.39: pass 1: Mixboll
        pass 2: Dela ut faktahäfte + lekar

v.40: pass 1: Styrkepass + diskussion i par kring hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa
        pass 2: Genomgång av PP + lekar

v.41: pass 1: Pardiskussion om säkerhet och skadeförebyggande tänk + lekar
        pass 2: Skadeförebyggande tänk med Kerstin

v.42: pass 1: Uppsamling inför bedömningsuppgift med möjlighet till frågestund + lekar
        pass 2: Skriftlig bedömningsuppgift

v.43: pass 1: Eleverna bestämmer
        pass 2: Eleverna bestämmer

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6