Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 3

Skapad 2019-08-17 16:53 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi Samhällskunskap Historia
Vi ska arbeta med historia och hur man levde för 14.000 år sedan! Vi pratar om stenåldern, järnåldern och bromsåldern.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Veta hur jorden utvecklades och hur det har påverkat uppkomsten av liv på jorden.

 • Kunna begreppen dåtid, nutid och framtid.

 • Kunna berätta/ skriva om några relevanta fakta om stenålder, bronsåler och järnålder.

Undervisning

 • Läsa faktatexter, vi kommer då bland annat att använda oss av SO-boken.

 • Se på filmer.

 • Diskutera och prata kring arbetsområdet.

 • Framställa olika slags bilder och texter.

Kommer att bedöma

Kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt eller skriftligt berätta om livets uppkomst under forntiden och ge exempel på liv som funnits.

 • läsa och förstå texter som handlar om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: