Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS-Barns rättigheter åk 2

Skapad 2019-08-17 21:33 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Barnkonventionen
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vilka är barns rättigheter? Hur har barn det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns för barn i världen? Varför flyttar människor inom eller mellan länder?

Innehåll

Arbetsområde

I detta tema kommer vi att arbeta med barnkonventionen och vilka rättigheter och skyldigheter vi har, samt få lära dig om hur barn har det i andra delar av världen, varför flyttar människor inom eller mellan länder?

 

Konkreta mål

Du ska kunna  

 • Berätta om några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • Berätta om hur barn har det i olika länder, genom att berätta någon likhet och någon skillnad.
 • Ge några exempel på orsaker till varför en familj flyttar.
 • Berätta och känna till vad FN står och arbetar för.  

 

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom:

 • genomgångar och samtal om barnkonventionen och barns rättigheter, i par eller i grupp.
 • högläsning av lärare
 • se på film :  Evas superkoll - Barnkonventionen
 • arbeta enskilt
 • arbeta tillsammans med andra 

  Begrepp som vi kommer  att arbeta extra med:

  rättighet, barnkonvention, jämföra, likhet, skillnad, orsak, konsekvens, flytta, FN.

Kopplingar till läroplanen

 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 
 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, 
 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

·       Centralt innehåll

 

 •  SO  1-3Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 •  SO  1-3Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

  ·       Kunskapskrav

  •  SO   3Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. 
  •  SO   3Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. 

 

 

Matriser

SO

 Barns rättigheter och skyldigheter

 

Insats krävs

Godtagbara kunskaper

Mer än godtagbara kunskaper

Du kan tolka och illustrera något ur Barnkonventionen

     

Du känner till och kan berätta om något som står i Barnkonventionen

     

Du känner till vad FN står och arbetar för.

     

Du kan lyssna aktivt på dina kompisars tankar och funderingar.

     

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: