Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matte åk 1 kap.1 Prima matematik

Skapad 2011-09-21 12:17 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar mycket laborativit i halvklass med:

-naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning -förklarar likhetstecknet med att jämföra med vågen och gungbräda. Laborerar med konkret material att det är lika mycket på båda sidor. -ritar mönster och fullföljer mönster. -dubbelt och hälften.

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen adderar, färre.fler, flest, dubbelt och hälften.

Vi arbetar också med stenciler, lär oss hur man formar siffrorna 0-5 och arbetar med kap.1 i Prima matematik.

I matematikundervisningen använder vi oss både av ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan:

räkna och skriva siffran 0-5 räkna rätt antal till rätt siffra dela upp talen 3,4,5 använda likhetstecknet att du kan fortsätta ett enkelt mönster begreppen dubbelt,hälften,färre och fler

Tidsram

V.34-40

Bedömning

Matriser

Ma
matte åk 1 kap.1 Prima matematik

ma kap.1

räkna och skriva siffran 0-5
kan räkna och skriva några siffror
är säker på att räkna och skriva siffrorna 0-5
räkna rätt antal till rätt siffra
kan med viss hjälp räkna rätt antal till rätt siffra
är säker på att räkna rätt antal till rätt siffra
dela upp talen 3,4,5
kan till viss del dela upp talen 3,4,5
kan dela upp talen 3,4,5
använda likhetstecknet
kan till viss del använda likhetstecknet
kan använda likhetstecknet
fortsätta ett enkelt mönster
kan till viss del fortsätta ett enkelt mönster
kan fortsätta ett enkelt mönster
begreppen dubbelt,hälften,färre och fler
kan till viss del begreppen dubbelt,hälften, färre och fler
är säker på begreppen dubbelt, hälften, färre och fler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: