Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-08-18 08:35 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola F – 9
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 • Du kan läsa en enkel text på engelska och förstå innehållet.
 • Du kan delta i enkla samtal.
 • Du förstår enkla instruktioner på tydligt talad engelska.
 • Du kan skriva en kort text på engelska.
 • Du kan ställa frågor på engelska.
 • Du kan, på engelska, berätta om vad som händer.
 • Du kan använda prepositioner. t ex behind, in front off.
 • Du kan använda adjektiv t ex tall, taller, the tallest
 • Du kan bilda plural (flertal) av substantiv.
 • Du kan ge ett nekande svar t ex don't och doesn't
 • Du kan olika tidsuttryck t ex in the morning
 • Du kan berätta om vad som hänt (preteritum) t ex looked, jumped, went

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med Gleerups engelska åk 5
 • arbeta med pratövningar och göra dramatiseringar. 
 • skriva texter - eget ämne, brev till varandra, skriva om en kompis, skriva ett vykort från ex Spanien, 
 • träna grammatik.
 • se filmer och serier.
 • lyssna på hörövningar.
 • spela spel och bara tala engelska. 
 • redovisa ett ämne på engelska i liten grupp eller i helklass. 
 • leka lekar t ex restaurang
 • härma, talkör
 • läsa korta texter och böcker
 • beskrivningsövningar - t ex varandra eller vykort

 

Elevinflytande

Genom återkommande diskussioner kring ämnet engelska och samtal kring hur eleverna upplever hur de tar in kunskap på bästa sätt arbetar vi med elevinflytande.

 

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i pratövningar i mindre grupper.
 • skriva texter.
 • skriva ord.
 • göra hörövningar. 
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt 
 • läsa kända och okända texter.

 

Matriser

Engelska åk 5

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Jag behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Jag behöver stöd för att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet och därigenom visa min förståelse.
För att visa min förståelse kan jag i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att visa min förstålse kan jag i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer och med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att visa min förståelse kan jag översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer och med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Jag behöver stöd att välja någon strategi för lyssnande för att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket kan jag välja och använda mig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande.

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Jag behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Jag behöver stöd för att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i texterna och att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet och därigenom visa min förståelse.
För att visa min förståelse kan jag i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i texterna och med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att visa min förstålse kan jag i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i texterna och med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att visa min förståelse kan jag översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i texterna och med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå och tilka innehållet i olika slags texter.
Jag behöver stöd att välja någon strategi för läsning för att underlätta min förståelse av innehållet i texterna.
För att underlätta min förståelse av innehållet i texterna kan jag välja och använda mig av någon strategi för läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för läsning.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Jag behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig interaktion.
Jag behöver stöd för att uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i muntlig interaktion.
Skriftlig interaktion.
Jag behöver stöd för att uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i skriftlig interaktion.
Muntlig och skriftlig interaktion.
Jag behöver stöd för att kunna välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samspelet i ett samtal.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Jag behöver stöd för att i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan i mer utvecklad form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Jag behöver stöd för att kunna göra enkla jämförelser mellan egna erfarenheter och kunskaper och några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan göra enkla jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kan göra mer utvecklade jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kan översiktligt göra jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.

Språkutveckling utifrån olika medier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Jag behöver stöd för att välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: