Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Berättare år 3

Skapad 2019-08-18 12:00 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska
En gång under läsåret kommer du att få göra en muntlig presentation om ett valfritt ämne. Du ska använda dig av digitala hjälpmedel som exempelvis Powerpoint och presentationen ska vara ca 5 minuter.

Innehåll

 

Hur ska arbetet gå till: 

Eleverna kommer under en lektion under året få planera och skapa en digital presentation om ett valfritt ämne och sedan presentera detta för helklass alternativt i mindre grupp. Vi kommer fokusera både på hur man arbetar fram en presentation, hur man pratar inför en publik, hur man använder sig av stödord samt hur man ger och tar emot återkoppling. Dessutom kommer vi arbeta med hur man hittar information och vad det är att vara källkritisk. 

Mål med arbetet:

 - Kunna förbereda en muntlig presentation med hjälp av stödord, bilder och digitala hjälpmedel. Förslagsvis Powerpoint.

- Genomföra en muntligt presentation inför grupp. 

- Vara en god lyssnare.

- Kunna ge och ta emot positiv feedback till och från sina klasskamrater. 

 

Så här kommer du att bedömas: 

Du kommer att bedömas på hur du genomför din presentation. Du kommer också att bedömas hur väl du har förberett och tränat på  din presentation innan. Avslutningsvis kommer du bedömas över hur du kan ge respons till dina klasskamrater.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
svenska åk 3 - muntlig presentation

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sin egen och andras presentation samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Du kan ge respons och omdöme till dina klasskamrater utan på förhand givna frågor. Du kan använda den respons du får av dina klasskamrater till framtida presenationer.
Samtala om elevnära frågor
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du kan svara på lärarens fråga som rör din presentation.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du kan svara på lärarens och elevernas frågor som rör din presentation. Du visar att du är påläst på ditt ämne.
Berätta tydligt
genomförande och planerande av presentation.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Du kan planera och genomföra en presentation som innehåller inledning, innehåll och avslut. Du är förberedd och förklarar så klasskamraterna förstår ämnet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Du kan planera och genomföra en presentation som innehåller en tydlig inledning, innehåll och avslut. Eleven är mycket väl förberedd och försöker att kolla på publiken. Du förklarar så alla förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: