Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Diamantjakten

Skapad 2019-08-18 12:34 i Bruksskolan Färgelanda
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Även fortsättningsvis kommer vi att träffa på Asta, Bea och Cesar i ABC-klubben. Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du kommer att öva på:

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser


Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda stödstrukturer vid planering för skrivandet

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Du kommer att:

- lyssna till högläsning, läsa enskilt och i mindre grupp och samtala och skriva ned tankar kring det du läst

-skriva olika typer av texter, för hand och på dator

-samtala, återberätta, förklara, sammanfatta och ta och ge instruktioner

-arbeta med kompletterande aktiviteter såsom pedagogiska filmer, elevaktiva arbetssätt

-lyssna på genomgångar och samtala utifrån dessa

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

- läsa med alltmer flyt och förståelse.

- skriva olika typer av texter.

- tala och lyssna vid genomgångar, redovisningar och diskussioner.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: