👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Mått, materia och värme, åk7 (JLT)

Skapad 2019-08-18 13:42 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är materia? I detta arbetsområde lär du dig om olika begrepp som atomer, molekyler och densitet. Du kommer också få undersöka olika sätt som värme transporteras.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Vi börjar med att lära grunderna i fysik och laboration. Därefter arbetar vi med begreppet värme och hur denna kan transporteras i olika material, därtill kommer vi att göra flera experiment med tillhörande dokumentation. 

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

Du ska kunna redogöra för följande begrepp:

- volym

- massa

- materia

- atom

- molekyl

- densitet

- värme

- celsius- Fahrenheit-, kelvinskalan

- värmeenergi

- faser och fasövergångar

- värmetransport (ledning, strömning, strålning)

Hur får du visa dina kunskaper:

 • Aktivt deltagande i diskussioner och gemensamma uppgifter
 • Laborationer och labprov

Bedömning:

se matris

 

 Veckoplanering:

Vecka

Lektion 1 (90min)

Lektion 2 (45min)

9

Intro och upplägg till fysik åk7

Mått och materia: begreppskort

 

Volym oregelbundet föremål, densitet

Arbetsblad: Räkna på densitet

 

 

Fysik Direkt s 26-29, s 30-32, s 34-35

Övningsuppgift: planering av experiment (EnskiltParAlla)

10

 Värme (definition, temperaturskalor, värmeenergi, joule

Lab: vattentermometer


Labrapport

 

Fysik Direkt s 42-47

 

Värmetransport (faser, fasövergångar, värmetransport)

 

 

Övningsuppgifter

 

Fysik Direkt s 48-50

11

Värmetransport: ledning, strömning, strålning

 

Lab: Spridning av värme i luft.

Lab: vattenvulkan

 

Labrapport

 

Fysik Direkt s 50-52

Labprov: planering

 

12

Labprov Genomförande och utvärdering

 

Elektricitet (vad är ström, statisk el)

 

Lab- statisk elektricitet

Arbetsblad statisk elektricitet

 

Fysik Direkt s 166-167

 

Uppgifter

 • Planering av experiment

 • Genomförande och Slutsats av experiment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav i fysik

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om partiklar och strålning mha fysikaliska modeller
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.