Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 4 höstterminen 2019

Skapad 2019-08-18 14:01 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Matematik
Tal och mönster - Längd och räknesätt - Tal och enheter

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Som uppstart på årskurs fyra kommer vi inledningsvis att fokusera på strukturen för arbetssättet som vi framöver kommer att jobba med. Vi utgår från Gleerups digitala mattebok och kommer att arbeta tillsammans och individuellt. Vi kommer att jobba konkret med material, visuellt genom bilder och abstrakt (på mattespråk) för att bygga vidare på en god taluppfattning.

Det här kommer du få lära dig mer om:

Tal, mönster, längd, volym, vikt, avrundning, se samband och utveckla strategier för att lösa matematiska problem.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Kapitel 1 - Tal och mönster:

 • Upptäcka mönster i figurer och talföljder

 • Jämföra och ordna tal efter storlek

 • Läsa av och sätta ut tal på tallinjer

 

Kapitel 2 - Längd och räknesätt:

 • Jämföra och mäta längder

 • Välja och byta enhet

 • Se samband mellan addition och subtraktion

 • Välja rätt räknesätt när du löser olika uppgifter

 

Kapitel 3 - Tal och enheter:

 • Jämföra och ordna föremål efter volym och vikt

 • Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyte för volym och vikt

 • Använda större längdenheter än meter

 • Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal

 • Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet

Så här kommer vi att arbeta:

Varje veckas innehåll kommer att presenteras som veckans mattemål som uppstart på veckan. 

Under lektionerna kommer vi att arbeta alla tillsammans, i grupp eller par och även enskilt på individuell nivå.

Veckan avslutas med en lektion i halvklass som fokuserar på problemlösning i mindre grupper för att sammanfatta veckans innehåll och mål.

Efter varje kapitel kommer du att få göra en diagnos. Du kommer också få arbeta med provuppgifter på olika nivåer.

 

Så här kommer vi bedöma dig:

Bedömningen utgår ifrån hur du muntligt och visuellt visar vad du lärt dig.

Förmågor som bedöms är hur du använder dig av matematiska begrepp, arbetar med problemlösningsuppgifter, hur du resonerar och kommunicerar.

 

I Unikum kan du se hur du visat dina kunskaper i de olika kriterierna (uppdateras inför utvecklingssamtalet och vid terminsslut). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: