Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2019-08-18 14:41 i Ärentunaskolan Uppsala
Geografi - Jordens inre och yttre krafter
Grundskola 6 Geografi
Vet du vad en tsumani är? Det vet nästan alla svenska idag, men innan annandagen 26 december 2004 var det betydligt färre som kunde svara på den frågan. Datumet har för lång tid - kanske för alltid - skrivit in sig i historieböckerna som en påminnelse om naturens enorma kraft. Den okunskap som fanns om vad en tsunami är bidrog också till att så oerhört många människor dog; istället för att fly inåt land när tecknen visade sig gick folk ner till stranden för att titta. Runt om Stilla havets kuster dog någonstans mellan 220 000 och 300 000 människor. Av de runt 5000 svenska som var på julsemester i Thailand kom 543 aldrig hem igen. Men varför blev det en tsunami? Och varför blev den så stor? Den frågan och många andra frågor om naturens krafter kommer du få svar på i detta arbetsområde som heter Jordens inre och yttre krafter. En allmän regel som du ska komma ihåg under arbetets gång är: "De inre krafterna bygger upp, de yttre krafterna bryter ned" Nu kör vi! Lycka till!

Innehåll

Arbetsmaterial: Utvalda delar av läroboken Geografi 7 SOL3000 (24-33, 38-43), instuderingsfrågor, kartbok, Studi-filmer, föreläsningar/diskussion och anteckningar från dessa samt övrigt utdelat material.

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för historia, Lgr11

 • Vilka är de inre krafterna och hur formar de jordytan?
 • Vilka är de yttre krafterna och hur formar de jordytan?
 • Vilka konsekvenser får de inre och yttre krafterna för oss människor? I kort och långt perspektiv.
 • Varför bor många människor på jorden vid sårbara platser? T.ex. i områden med stor jordbävningsrisk.
 • Var finns de sårbara platserna? Hur många kan du? Varför är dessa sårbara?
 • Hur kan vi skydda oss mot de inre och yttre krafterna?
 • Hur ser jorden ut från jordytan och in till dess mitt?
 • Kan du redogöra för det geologiska kretsloppet?
 • Förstår du och kan du använda arbetsområdets ord och begrepp? T.ex. erosion, seismograf och epicentrum.

 

Bedömning och utvärdering: 

Sker genom seminarieuppgifter, diskussion och skriftliga förhör, med utgångspunkt i de övergripande frågorna ovan.

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas i detta arbetsområde

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. 
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: