Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-08-18 16:29 i Gruvrisskolan Falun
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att arbeta med förebyggande värdegrunds arbete hela läsåret. Dels för att öka kunskapen och medvetenheten om alla människors lika värde och hur vi bör behandla varandra. Samt för att motverka kränkande behandling och öka gruppens trygghet.

Innehåll

Syfte

 • Främja elevernas harmoniska utveckling, stimulera dem att bilda sig och växa med sina uppgifter.
 • Vi vill stimulera elevernas självförtroende, kreativitet och nyfikenhet.
 • Syftet är även att stötta eleverna i all ta eget ansvar och lära sig demokratins grunder.

 Mål

 • Veta att skolan har en likabehandlingsplan.
 • Ha kännedom om vad kränkande behandling och mobbning är och hur vi kan motverka det.
 • Känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad.
 • Veta hur man är en bra kamrat
 • Känna till klassrumsreglerna
 • Känna till skolans regler och värdegrund
 • Ha kunskap om barnkonventionen
 • Ha kännedom om människors lika värde

Arbetssätt

 • Vi ser på film och diskuterar
 • Högläsning och diskussioner
 • Lilla aktuellt
 • Samarbetsövningar och lekar/dans
 • Klassråd och elevråd
 • Skrivövningar 

Vi kommer att arbeta enskilt, i mindre och större grupper.

Bedömning 

Du kan berätta klassrumsreglerna och har kännedom om skolans regler och värdegrund 
Du deltar i våra samtal och diskussioner. 
Du kan berätta vad mobbning är.
Du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 
Du känner till att vi har en likabehandlingsplan och att det finns en barnkonvention.

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: