Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 Munkedalsskolan

Skapad 2019-08-18 18:00 i Munkedalsskolan Munkedal
Idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa åk 3

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden

Höstterminen 2019

 • Friidrott inomhus och utomhus (Till exempel kast med ärtpåse, längdhopp & stafett).
 • Hinderbanor där grovmotoriken övas (Djungelbana, isbana och rymdbana).
 • Nya lekar. Dess regler och förhållningssätt.
 • Skridskor, bekanta sig med isen, säkerhet vid is. Öva bromstekniker. (Efter höstlovet börjar vår skridskotid).
 • Dans och rörelse.
 • Gymnastik (Till exempel: Kullerbytta, stå på händer & romerskaringar)
 • Samtal om kost, kamrater, sömn och vila. Vad behöver vi för att må bra?
 • Hygien
 • Uppvärmning och nedvarvning (Mindfulness).

Vårterminen 2020

 • Hälsa och livsstil (Samtal om kost och sömn).
 • Utomhuslek vintertid. Till exempel: Pulka, snölek.
 • Bollspel (Till exempel: Basketlek & fotbollslek).
 • Olika lekar. Till exempel: Spökboll, Ambulansen, Bacillen.
 • Dans och rörelse till musik.
 • Grovmotoriska övningar. Till exempel: Hoppa, hänga och klättra.
 • Orientera sig på skolgården. Läran om karttecken, symboler & kartförståelse.
 • Lekar utomhus vår- och sommartid.
 • Leka i skogen/naturen.
 • Allemansrättens grunder. Vilka regler ska vi förhålla oss till?
 • Uppvärmning och nedvarvning.

Alla lektioner börjar med en närvarostund där alla elever bli sedda. Därefter samtalar vi om vad vi ska lära oss idag, varför och hur vi ska ta till oss den nya kunskapen/tekniken. Vidare genomför vi lektionen tillsammans och avslutar med nedvarvning och samtal kring vilka begrepp, material tekniker vi arbetat med under lektionen.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt under idrottslektionerna.

Efter lektionen duschar vi och tar hand om vår hygien, precis som vi lärt oss.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

Ämnesmatris Idrott & hälsa 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Rörelse i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
Rörelse till musik
Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Simning
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Prata om rörelse och hälsa
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
Rörelse utomhus
Du är med i lekar utomhus. DU försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
Orientera
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: