Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kapitel 1-2

Skapad 2019-08-18 19:30 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Matematikboken Beta , Kapitel 1 och 2 .
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 och 2 i matematikboken Beta. Du får repetera och lära dig mer om de fyra olika räknesätten, samband mellan bråk- och decimalform samt siffrors olika värden beroende på position.

Innehåll

Syfte

När du arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • använda olika metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
 • se samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform

 • se samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • veta vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna förklara begreppen: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra

 

Arbetssätt 

- delta vid genomgångar

jobba enskilt och tillsammans med andra och då arbeta med två av nivåerna på varje avsnitt.

- lyssna på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- få möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik och genomtänkta strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga metoder för att räkna och lösa olika uppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda olika uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Matematikboken Beta, kap.itel 1-2

Du har viss kunskap men behöver mer träning för att nå godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och genomtänkta strategier och metoder.
Kommunikation och resonemang
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda olika uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beräkningar/problemlösning
Förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att räkna och lösa olika matematiska uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: