Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Matematisk medvetenhet F-klass

Skapad 2019-08-18 19:42 i Figeholmskolan Oskarshamn
Lokal pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på Gröndalsskolan i Sollentuna
Grundskola F Matematik
Genom lek och aktiviteter i vardagen vill vi väcka intresse för matematik.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i vår vardag

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar. kommunicera, reflektera och dra slutsatser

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med Rum- Begrepp- samt siffror och tal uppfattning

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv)

Storleksbegrep, rangordning ( Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

Enklare mönster

Räkna baklänges 

Börja räkna från talraden 1-10 

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form och storlek)

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt

Ordningstalen ( första,andra osv)

1 mer/ 1 mindre

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar

Vi gör det genom leken i

Samlingarna

Pedagogiska arbetspass

Skapande aktiviteter

Bygg och konstruktion

Spela spel

Idrott

Teman

Matematik utomhus

Vi dokumenterar vår verksamhet och barnets lärande genom att

Fotografera

Barnens bilder och skapande alster

Kartläggning

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: