Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans är vi starkare

Skapad 2019-08-18 21:12 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska
"Jag lär mig av dig, du lär dig av mig tillsammans lär vi oss mer, ja då är det bra att vara fler vi kan stötta varandra, men också hjälpa varandra trots att vi kan tycka olika, är vi ju alla värda lika"

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Hur gör man när man samarbetar?

 

Hur kan vi hjälpa varandra i klassen så att alla lär sig så mycket som möjligt?

 

Ur Lgr 11, kursplan i svenska för årskurs 4-6

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

Det här ska vi göra

Vi ska öva samarbetsfärdigheter genom kooperativt lärande i samband med olika tal-, läs- och skrivövningar.

Vecka 34 Intro 

Positivt bemötande

Tala och lyssna-övning: Inre och yttre cirkel

Vecka 35:

Att arbeta i lärpar

Att ta ansvar för sin del: Skriva saga i lärpar

Att acceptera andras förslag: Kloka pennan

Vecka 36 Läsförståelse i lärpar: Kloka pennan

Vecka 37 Turas om att tala,  Berättaren, Par på tid, EPA

Intervju och presentation av lärpartner

Vecka 38 Att arbeta i basgrupp

Samarbetsövning: “NASA”

Att ha nytta av varandra: Vandrande reportern

Vecka 39 Läsförståelse: Rondellen

Samarbetsövningar: Brainstorm, En för alla - alla för en

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: