Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7B

Skapad 2019-08-19 08:21 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Terminsplanering

Innehåll

 

Terminsplanering HT 2019

 

 

 

 

Monday 7A-B

Thursday 7A

Friday 7B

34

Introduction

Introduction

Introduction

35

Money

Travelling around Florida

p. 6-7

Money

Travelling around Florida

p. 6-7

Money

Travelling around Florida

p. 6-7

36

Money

Money, Money, Money

 p. 9

Money

Money, Money, Money

 p. 9

Money

Money, Money, Money

 p. 9

37

Money

Pocket money p. 10

Money

Pocket money p. 10

Money

Pocket money p. 10

38

 

Money

Bargain Bank p. 11

Money

Bargain Bank p. 11

Money

Bargain Bank p. 11

39

 

Test on chapter Money

Test on chapter Money

Test on chapter Money

40

 

Listening and Essay

Listening and Essay

Listening and Essay

41

 

Food

My Canadian blog p. 18-19

Food

My Canadian blog p. 18-19

Food

My Canadian blog p. 18-19

42

 

Food

Fast food p. 22-23

Food

Fast food p. 22-23

Food

Fast food p. 22-23

43

 

Food

My great idea p. 24-25

Food

My great idea p. 24-25

Food

My great idea p. 24-25

44

 

Holiday

Holiday

Holiday Food

 

45

 

Test on chapter Love and friendship

Test on chapter Love and friendship

Test on chapter Love and friendship

46

 

Listening and Essay

Listening and Essay

Listening and Essay

47

 

Project

Project

Project

48

 

Project

Project

Project

49

 

Presentation

Presentation

Presentation

50

 

Film

Film

Film

51

Final classes

 

 

 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris, Engelska

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: