Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering matematik

Skapad 2019-08-19 08:22 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Grovplanering matematik

Innehåll

Grovplanering matematik 

 

 

Syfte 

 

Syftet är att undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  

Ska även ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.  

Eleverna ska även genom undervisningen ges möjligheter att utveckla sina kunskaper i att använda digital teknik, där de ska kunna få ha möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att under undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att prestera och tolka data.  

 

Centralt innehåll 

 

I årskurs 1-3 ska eleverna kunna taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar och problemlösning. 

 

I matematikboken Triumf går vi igenom siffror och tal, tallinje, fler, färre och lika många, färs och flest, likhetstecknet, tid såsom hel- och halvtimme. 

Varje kapitel har ett tema. På uppslaget står innehåll och begrepp som hör till kapitlet. På den digitala kapitelstarten finns interaktiva övningar där en mattekompis guidar er genom övningarna för att gemensamt resonera och fundera ut läsningar.  

I matematikboken finns det uppslag som börjar med genomgångsruta som introducerar nya moment. 

Efter genomgångssidorna kommer ett uppslag som befäster innehållet. I dessa finns det tre olika nivåer. Varje kapitel har två uppslag med blandade uppgifter där eleverna befäster sina kunskaper från kapitlet. 

 

Uppgifterna på matematikboken passar att lösa i par eller grupp och resonera kring.  

Till Triumfserien följer en digital övärld, Bingel, fylld med färdighetsträning. 

 

 

Vi har valt att använda oss av Triumf, utgiven av Sanoma utbildning. Detta med anledning av att eleverna har även möjligheter att använda sig av Bingel, via sina Ipads. Triumf och Bingel är ett sammanhållet program som kan användas som ett komplement. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: