Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, v. 34-37

Skapad 2019-08-19 08:38 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att repetera likhetstecknet, jobba med talraden 0-100, addition och subtraktion i talområdet 0-20 samt addition och subtraktion med hela tiotal.

Innehåll

 

Du ska träna på:

Talraden 0-100

Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion med hela tiotal

Repetera udda och jämnt

Repetera likhetstecknet

 

Så här ska vi jobba:

 

Mattebok

Laborativa övningar

Spel

Färdighetsträning på datorn

Detta ska bedömas

Du ska kunna:

- förstå likhetstecknets innebörd

- kunna skilja på udda och jämnt

- ha viss automatisering av addition och subtraktion av talen mellan 0-20 (utan tiotalsövergång)

- kunna addera och subtrahera med hela tiotal i talområdet 0-100

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik bedömningsmatris taluppfattning åk 2

Taluppfattning

Låg
Mellan
Hög
Talraden före och efter
 • Ma  1-3
Eleven räknar i talområdet 0-20 talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-200 talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-2100 talens grannar
Talföljd och tallinje
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 20. Eleven räknar strecken på tallinjen för att lösa uppgiften.
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 200. Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Eleven visar förståelse i mönstret i talföljden upp till 1000 Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Dela upp tal och storleksordna
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven delar upp tal under 20 och kan storleksordna tal upp till 30
Eleven storleksordnar från det minsta till det största i talområdet 0-300
Eleven storleksordnar från det minsta till det största med givet mönster t ex dubbelt eller hälften, och kan förklara hur den tänkt. Eleven kan dela på en hel och kan använda 1/2 och 11/2
Likhetstecknet placering i addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Eleven kan använda likhetstecknet placering. 6+4=10 Eleven kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken i denna likhetsteckenplacering.
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 10 Eleven förstår t ex 10=__-6
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 50 Eleven förstår t ex 18=__-6
Beräkna multiplikation
 • Ma  1-3
Eleven multiplicerar 2,3,5 och 10
Eleven multipicerar tabeller 1-10
Beräkna division
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar något av följande; Eleven visar i bild vilka saker som adderas. Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven kan dividera med uppgifter som är problemlösande och elevnära som att fyra stycken delar på 12 bollar.
Eleven dividerar med 2,5 och 10 i symbolspråk.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar något av följande; Eleven visar i bild vilka saker som adderas. Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven visar något av följande; Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven räknar i siffror hur de löser uppgiften.
Beräkna skriftliga räknemetoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar steg för steg hur de löst en addition eller subtraktionsuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: