Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förebilder, mod och lite sensommarprat (v. 35-43)

Skapad 2019-08-19 08:49 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering i svenska där vi arbetar utifrån tema mod förr och nu. Läsa och analysera och skriva olika slags texter.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
”En och en halv timme genomtänkt och begåvad radio som roar och berör. Du möter intressanta människor som berättar om sina upplevelser och spelar sin favoritmusik.” Så beskriver radiokanalen P1 sin lyssnarsuccé Sommar i P1 där kända personer, både yngre och äldre, pratar om allt från sin uppväxt, sin idrottskarriär till sitt yrke. Exempel på personer som har varit sommarpratare är Zara Larsson, Morgan Alling, Pewdipie och Biannca Ingrosso. Nu vill jag lära känna dig och därför ska du nu få skapa och tala in ett alldeles eget (sen)sommarprat.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan analysera texter i form av delar ur sommarprat samt kortare skönlitterära texter / radioteater genom att sammanfatta ett innehåll, svara på frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Du resonerar om texterna med koppling till egna erfarenheter och med koppling till din omvärld. 
 • Du visar att du kan förbereda en muntlig framställning i ett manus.
 • Du visar att du kan framföra en muntlig framställning med anpassning till syftet med ditt sommarprat (t ex inlevelse, röstläge).
 • Du visar att du kan levandegöra ditt sommarprat i ett digitalt verktyg med hjälp av det estetiska uttryckssättet musik.
 • Du visar att du kan skriva en biografi över en känd person med variation, anpassning till textens typ och språkliga normer.
 • Du visar att du kan ge omdömen om andras texter och att du utifrån respons kan förbättra och bearbeta dina texter.

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på kortare skönlitterära texter och tränar på att reagera på texter och svara på samt ställa olika slags frågor. 
 • Vi lyssnar på delar ur sommarprat och diskuterar innehåll och form.
 • Vi går igenom hur ett sommarprat kan vara uppbyggt och hur man kan förbereda det.
 • Vi övar på att använda vår röst på olika sätt i muntliga övningar.
 • Vi läser utdrag ur biografier och diskuterar texttypen.
 • Vi tränar på att söka information om en känd, modig förebild. 
 • Vi skriver biografier/levnadsskildringar av kända personer som har visat stort mod och som du tycker är en förebild.
 • Vi tränar på att ge respons på texter och vi bearbetar texter mot större variation, korrekthet och mer innehåll.

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera skönlitterära texter genom att resonera med koppling till egna erfarenheter och till din omvärld. (kommentar)
 • Din förmåga att förbereda och framföra en muntlig framställning med struktur och anpassning till syfte. (kommentar)
 • Din förmåga att levandegöra din text med musik som ett estetiskt uttryckssätt. (kommentar)
 • Din förmåga att skriva en biografi med anpassning till textens typ och språkliga normer. (matris)
 • Din förmåga att ge respons på andras texter och att utifrån respons bearbeta egna texter. (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva biografi / levnadsskildring

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genremedvetenhet
Texten har inslag av en biografi
Texten är en biografi. Du håller dig i princip till genren.
Du håller dig till genren.
Beskrivningar
Enkla beskrivningar av viktiga miljöer och om personen
Utvecklade och välformulerade beskrivningar av viktiga miljöer och om personen
Välutvecklade beskrivningar med tydliga detaljer om miljöer och om personen

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppbyggnad - Fokus
Enkel struktur, t.ex. en början och ett slut som passar till ämnet
Relativt komplex uppbyggnad tex med hopp i tid och rum
Komplex uppbyggnad som innehåller hopp i tid och rum och ett välutvecklat samband mellan nutid och dåtid.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordval
Använder ett enkelt språk.
Relativt god språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
God språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
Meningsbyggnad
Mestadels korta meningar Gör dock försök till enkel textbindning tex med kommatering eller sambandsord (och, men, vilket)
Utvecklad textbindning. Använder kommatering relativt korrekt samt har variation i meningsbyggnaden.
Välutvecklad textbindning med god kännedom om de språkliga normerna samt skrivregelerna
Stavning
Genomgående stavfel på även vardagliga ord
Stavfel förekommer
Få stavfel
Stycken
Delar inte in texten i stycken
Delar in i några stycken
Välfungerande styckeindelning

Sv SvA
Ge omdömen samt bearbeta sin text

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: