Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier i svenska och bild

Skapad 2019-08-19 09:01 i Sandlyckeskolan Båstad
Lpp för skrivande av serier, svenska och bild.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Att få en förståelse för genren serier och att läsa samt skriva/rita serier. I skapandet för bild och text handlingen framåt och den röda tråden i ditt berättande blir synligt. Att utifrån givna bilder skapa en berättelse, bearbeta och förbättra utifrån kompis och lärarrespons.

Innehåll

Arbetsområde

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur text och bild kan höra ihop. Hur kan en bild göra texten mer intressant och tvärtom.

Vi kommer även att arbeta med den röda tråden i berättelsen och se hur den kopplar samman bild och text.

Vi kommer att skapa egna serier på Svenska/Bild. Inspiration får vi utifrån att vi pratat om serier, läst serier och tittat närmare på hur serier är uppbyggda. .

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 om det valda ämnesområdet.

Bedömning mot kunskapskraven i åk 6

Vi kommer att bedöma:

*Ditt sätt att ge och ta kritik och bearbeta text utifrån respons. *Ditt sätt att bygga upp historier. *Ditt sätt att kombinera bild och text. *Ditt sätt att anpassa texten utifrån mottagare och syfte. *Ditt sätt att framställa informativa och berättande bilder. *Din förmåga att visa uttryck i bilder. *Ditt sätt att anpassa dina bilder till syftet samt ditt sätt att följa den röda tråden i ditt berättande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: