Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering SPRÅK Solen

Skapad 2019-08-19 09:10 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Norrgårdens Förskola arbetar med ett bokprojekt utifrån Hugoböckerna. Under läsåret delar vi in arbetet under fokusområden och startar upp med SPRÅK. Vi kommer att arbeta med värdegrundsfrågor, samspel, lek, allas lika värde.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: bokprojekt - Hugo

Tidsperiod: 2019 - sep-okt

Förskolans namn:Norrgårdens Förskola

Grupp: Solen

Barnens ålder:1-5 år

År och datum: 2019 - ht 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

• Språk - ljuda, ord från boken, betydelse, rim och ramsor, stavelser. Det kopplas till planerad undervisning och i vardagssituationer. Ex ljudar vid matbord osv.

             - dramastunder med Hugo, barnen får möta olika karaktärer med sin personlighet och egenskaper. Lika-olika. Insikt om olika känslor.

• värdegrund - boksamtal, allas tankar och åsikter förs fram och är okej. 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- förmåga att ta hänsyn till och levas Sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra
- ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- givande och tagande, likheter och olikheter, rättigheter och skyldigheter 
- ställa frågor kring ordets betydelse

- leka med språket, våga prova, testa 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- utifrån bokprojektet startas arbetet upp med att barnen hittar gröna spår ute på gården. Barnen blir delaktiga genom deras nyfikenhet, frågor, funderingar. Pedagoger bygger vidare utifrån barnens tankar.
- barnen kommer senare att få en film skickad från karaktär i boken

- boken kommer att läsas i barngruppen, boksamtal därefter.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation, unikum, lärlogg

- utvärdering efter 2 månader med fokusområdet

Planeringen upprättad av: Frida, Pernilla 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: