Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnösa nätter v 35-43

Skapad 2019-08-19 09:40 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
En planering där vi läser Arkan Asaads Stjärnlösa nätter, diskuterar och skriver kring bokens innehåll. Fokus är att träna samtalsförmågan, läsa och analysera samt skriva en argumenterande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå Stjärnlösa nätter samt andra texter genom att återge läsningens innehåll samt svara på och ställa frågor på raderna och mellan raderna. 
 • Du visar att du kan analysera bokens samt andra texters innehåll genom att koppla det lästa till egna erfarenheter och dina kunskaper om andra texter och omvärlden. Du visar att du kan resonera kring bokens budskap t ex genom att diskutera eller skriva kring utvalda citat eller frågeställningar. Du visar även att du kan jämföra andra texter från andra tider med Stjärnlösa nätter. 
 • Du visar att du kan samtala kring frågor om boken och andra texter. Du visar att du kan bidra till att kommunikationen fungerar bl a genom att kommentera vad andra har sagt, bygga vidare på vad andra har sagt ställa följdfrågor.

 

 

Undervisning

 • Vi läser romanen Stjärnlösa nätter samt andra texter såsom noveller, argumenterande texter samt låttexter.
 • Vi tränar på att analysera genom att resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden.
 • Vi tränar på att diskutera, hålla igång och fördjupa ett samtal.
 • Vi lär oss om författaren Arkan Asaad för att kunna få ut så mycket som möjligt av att träffa honom under ett författarbesök måndagen den 14/10. Vi funderar på hur Arkan har påverkat sitt verk. 
 • Vi läser texter inom temat som anknyter till boken Stjärnlösa nätter och tränar på att jämföra texter med varandra genom att diskutera likheter och skillnader. 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och analysera boken och andra texter. (matris)
 • Din förmåga att kommunicera muntligt, dels genom att bidra med ett innehåll och dels genom att bidra till att samtalet förs vidare och fördjupas.(kommentar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Din förståelse
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera om budkskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: