Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik åk 3 TEST

Skapad 2019-08-19 09:45 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
TEST

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

 • förklara och använda begrepp som hör till området statistik och sannolikhet
 • analysera tabeller och resultat av undersökningar
 • lösa problem på olika sätt som är kopplade till sannolikhet och statistik
 • inhämta fakta från tabeller och diagram

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

- avläsa information i tabeller och diagram

- skapa tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat,

- undersöka sannolikheter i slumpmässiga händelser

 

Du visar din kunskap genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Genom att lösa uppgifter inom sannolikhet och statistik

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Träna på olika matematiska begrepp.
 • Avläsa information i tabeller och diagram.
 • Göra enkla undersökningar och redovisa resultatet i enkla tabeller och diagram.  
 • Lära oss om stapel- och cirkeldiagram samt olika sorters tabeller och deras användning.
 • Arbeta med sannolikhet utifrån tärningar och enkla spel.
 • Prata om slumpmässiga händelser i praktiska och konkreta situationer, till exempel hur stor möjligheten är att bara få sexor när man slår en tärning upprepade gånger.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: