Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekens planering 2019/2020

Skapad 2019-08-19 09:50 i Regnbågen Örebro
Se titel.
Förskola
Planeringen kommer innehålla tema naturen samt tema "rollek/utforskande". Vi är under konstruktion av innemiljön vilket barnen kommer få vara en del av för att undersöka vad de är intresserade för och för att ha ett inkluderande. Med dessa teman vill vi fortsätta med vårt projekt naturen och vårt grundsyfte är att barnen ska få en kännedom kring naturen och dess komponenter, närmiljön, känseln, balans, grovmotorik och få ett intresse för närmiljön och hur man bevarar den för att ha en hållbar utveckling. Frågor vi fick förra terminen var "Vad är skogen?" och detta är en fråga som vi vill undersöka vidare denna termin.

Innehåll

 Projekt

Startaktivitet: Vår startaktivitet med tema naturen är att gå till skogen och hämta med material från naturen. Med detta material kommer vi skapa en innemiljö som ska representera skogen med träd och vattenfall. Vi samlar löv och klistrar på dem för att förbättra hållbarheten samt även skapa små skogsfigurer (ugglor och älgar) med hjälp av former av händer och fötter.

Startaktiviteten med rollek är att vi håller på att skapa en affär där vi bygger en affär gjord av lastpallar och vi samlar ihop matprodukter hemifrån.

Bakgrund: Bakgrunden till dessa teman och startaktiviteter ligger i vad barnen har visat intresse för under tidigare termin. Förra terminen såg vi att barnen intresserade sig för rollek trots att de inte hade mycket material att arbeta och skapa med. Naturen ligger även nära oss och därmed är detta något som vi vill integrera i barnens vardag.

Syfte: Syftet med detta är att ge barnen en större syn på deras omvärld och vad den innehåller, bland annat med hållbar utveckling och språkutveckling.

 

 

Vad utmanar vi barnen i att utforska vidare? 

-  Vad skogen är, hur den ser ut, vad det finns i den.

- Vad är en affär, vad kan säljas där, hur ser relationen mellan en kund och kassör ut?

Varför har vi gjort detta val?

Valet av detta har baserat sig i vad barnen har intresserat sig för under tidigare termin. Därmed startar denna termin med en vidareutveckling från detta.

Vilket uttryckssätt använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärandet?

Vi använder oss av en positiv inställning och engagemang för att skapa en miljö som är inspirerande för barnen att vistas i samt att ta lärdom av. Vi tar hjälp av digitala hjälpmedel för att hitta material och idéer tillsammans med barnen samt använder oss av estetiska medel för att skapa och göra.

 

 

Dagordning för ......... reflektion.

Alla i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att det dokumenteras. Fördela tiden väl mellan punkterna. 
Reflektionerna utgår alltid ifrån Lpfö/18 samt vårt analysverktyg Processens röda tråd.

 En gång i veckan

  1. Följ upp projektet i pedagogiska planeringen (1-1/2 tim)

A)    Kolla igenom föregående veckas reflektions och observations protokoll

B)    Reflektera utifrån observationsprotokollet (bilder, filmer annan dokumentation)

C)    Veckan som kommer: fördela arbetsuppgifter utifrån projektet med hjälp av dokumentet Didaktiska val / Varje vecka

  1. Annat arbete utifrån behov exempelvis

A)    Hur stöttar vi individen och barngruppen?

B)    Hur arbetar vi med kommunikation och teckenspråk?

En gång i månaden

  1. Dokumentera i processens röda tråd med hjälp av Lpfö/18
  2. Använder er av dokumentet Reflektionsstruktur
  3. Trygghetsarbete; Gör aktivitetsplan i pappersform (finns på intranätet, Lillåns förskolor) och följ upp
  4. Unikum, barnens individuella lärlogg / minst 1 gång i månaden 

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.

Uppgifter

  • Observationsprotokoll

  • Didaktiska val

  • Reflektionsstruktur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: