Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff Gold A: Animals

Skapad 2019-08-19 09:54 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 6 Engelska
I detta kapitel kommer ni att lära er: Vardagliga fraser. Ord och meningar relaterade till husdjur liksom vilda djur. Sammandragna ord (that's, I'm, let's, I'll med flera). Träna på att skriva om ett husdjur du har/eller vill ha. Träna på att skriva en sammanfattning. Frågeorden.

Innehåll

  (Från vecka 36-40)

Vi fokuserar främst på texterna Chatting in the Dog Park (s.8-9), Cats (s. 10-11) och Hunting on the Siberian Steppes (s. 12-13).

Du kan lyssna på texter och träna glosor på Libers hemsida. Välj det aktuella kapitel du håller på med:

https://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-a/

Här nedan är en planering som visar när vi jobbar med en viss text och när testen är.

Kapitel

Vecka

MÅNDAG

TORSDAG

FREDAG

ANIMALS

36

Chatting in the Dog Park

Chatting in the Dog Park

Chatting in the Dog Park

37

Chatting in the Dog Park

TEST on Chatting in the Dog Park

Cats

38

Cats

Cats

TEST on Cats

39

Hunting on the Siberian Steppes

Hunting on the Siberian Steppes

Hunting on the Siberian Steppes

40

Hunting on the Siberian Steppes

TEST on Hunting on the Siberian Steppes

Repetition

 

 

 

Matriser

En
Good Stuff Gold A: Animals

Rubrik 1

GODKÄND NIVÅ
MER ÄN GODKÄND NIVÅ
INSATS KRÄVS
Chatting in the Dog Park - TEST
Du kan minst hälften av dessa vardagliga fraser: What do you mean? I have no idea. I think you're right. Enjoy your meal. He looks very nice. He is much better than your dog He runs faster than a train How did you know? .
Du kan de flesta av dessa vardagliga fraser: What do you mean? I have no idea. I think you're right. Enjoy your meal. He looks very nice. How did you know? He runs faster than a train. He is much better than your dog.
Lyssna och läs på texterna Chatting in the Dog Park (s.8-9), Lär dig använda minst hälften av fraserna vardagliga fraserna: What do you mean? I have no idea. I think you're right. Enjoy your meal. He looks very nice. He is much better than your dog. He runs faster than the train. How did you know?
Chatting in the Dog Park - TEST
Du kan många av glosorna till texten.
Du kan de flesta av glosorna till texten.
Lyssna och läs texterna "Chatting in the Dog Park" (s.8-9), Träna på glosorna till dessa texter.
Chatting in the Dog Park - TEST
Skriva om ett husdjur dur har/vill ha.
Du skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enstaka enkla förbättringar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt/tydligt (med ord fraser och meningar) och till viss del sammanhängande/relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation . För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, göra enkla förbättringar.
Läs texten "Chatting in the Dog Park". För att börja din text använd ord och fraser ur texten som bl.a. beskriver husdjur. Bygg sedan på texten till den nivå du är nöjd.
Cats - TEST
Motsatser - Opposites
Du kan de flesta av: weak - strong wild - tame easy - difficult biggest - smallest slow - fast few - many
Du kan alla: weak - strong wild - tame easy - difficult biggest - smallest slow - fast few - many
Insats krävs: Träna motsatserna. Läs också texten "Cats" för att se orden i sitt sammanhang.
Cats - TEST
Vardagliga fraser
Du kan minst hälften av dessa vardagliga fraser: at the time - åt gången works like - fungerar som The Lynx - lodjuret three times better than - tre gånger bättre än amazing - fantastisk the fastest anmial - det snabbaste djuret as fast as - lika snabb som turn quickly - vända snabbt
Du kan de flesta av dessa vardagliga fraser: at the time - åt gången works like - fungerar som The Lynx - lodjuret three times better than - tre gånger bättre än amazing - fantastisk the fastest anmial - det snabbaste djuret as fast as - lika snabb som turn quickly - vända snabbt
Insats krävs: Lyssna och läs texten Cats (s.10-11). Träna på fraserna.
Cats - TEST
Glosor
Godkänd nivå: Du kan många av glosorna till texten.
Mer än godkänd: Du kan de flesta av glosorna från de tre texterna.
Lyssna och läs texten "Cats" (s.10-11). Träna på glosorna till den här texten.
Hunting on the Siberian Steppes - TEST
Skriva en sammanfattning
Du skriver enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enstaka enkla förbättringar. Du använder verb i preteritum (dåtid).
Du skriver enkelt och relativt tydligt/tydligt (med ord fraser och meningar) och till viss del sammanhängande/relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation . För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, göra enkla förbättringar. Du använder verb i preteritum.
Läs texten "Hunting in the Siberian Steppes". Punkta ned viktiga händelser som bas till en sammanfattning. Preteritum kan man träna i grammatikavsnittet längst bak i workbook (sidan 120-121 samt 132-134).
Hunting on the Siberian Steppes - TEST
Du kan minst hälften av dessa vardagliga fraser: In the winter it gets really cold. They leave home as the sun is setting. It soon gets dark. I can smell something. I'm sure of it.
Du kan de flesta av dessa vardagliga fraser: In the winter it gets really cold. They leave home as the sun is setting. It soon gets dark. I can smell something. I'm sure of it.
Lyssna och läs texten "Hunting on the Siberian Steppes" (s. 12-13).
Sammandragna ord
Från texten "Hunting on the Siberian Steppes". Prövas i workbook sidan 12, uppgift C.
Du kan de flesta av de sammandragna orden: that's - that is I'm - I am Let's - Let us I'll.. - I will.. The smell's.. - The smell is.. we're - we are It's seen us - It has seen us It's full moon - It is full moon won't - will not He's got it - He has got it.
Du kan alla av de sammandragna orden: that's - that is I'm - I am let's - let us I'll - I will The smell's - The smell is... It's seen us - It has seen us It's full moon - It is full moon won't - will not He's got it - He has got it
Läs texten "Hunting on the Siberian Steppes" (s.12-13), jobba med uppgift C på sidan 12 i workbook.
Frågeorden
Prövas i övningar i workbook (sidan 110-111) samt i samtal i klassrummet.
Du kan alla frågeorden: Where? Var? How? Hur? Why? Varför? What? Vad? Who? Vem? Which? Vilken? When? När?
Träna på sidan 110-111 i workbook.
Obestämd artikel - a/an
Vi ska repetera och säkerställa att ni kan använda a/an (en/ett) och därmed också kunna använda motsatsen (bestämd artikel) "the". Testas i workbook sidan 96-97.
Godkänd nivå: Du kan med viss säkerhet använda obestämd artikel "a/an".
Mer än godkänd: Du kan med säkerhet använda obestämd artikel "a och an".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: