Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4-6 Grundsärskolan

Skapad 2019-08-19 10:12 i Hammars skola Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Slöjd åk 4-6 Grundsärskolan

Innehåll

Undervisning

 

Under terminen kommer olika materials egenskaper och användningsområden att presenteras. Utifrån presentationer kommer du att få välja och kombinera material till egna arbeten. Du kommer även att få inspireras av olika inspirationskällor, t ex. naturen, färdiga alster, filmer. Vi kommer också att visa och diskutera olika materials ursprung och funktion. 

Vi kommer att träna på slöjdbegrepp genom spel, powerpoint-presentation mm.. 

Du gör val löpande under terminen, i redovisningen får du förklara hur och varför du gjort dessa val, samt i diskussioner visa hur du använder för ämnet specifika ord begrepp och symboler.

Utifrån en inspirationskälla och instruktioner får du framställa/tillverka ett alster.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
  Sl  1-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  1-6
 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  1-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-6
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-6
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
  Sl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: